Tags

Tag: bijnierschors


ACTH thans

Geëxtraheerd corticotrofine
Synthetische preparaten met adrenocorticotrope werking
Corticotrofine of tetracosactide?
Corticotrofine of corticosteroiden?
Indicaties voor corticotrofinepreparaten
Contra-indicaties en bijwerkingen
Bijwerkingen
Conclusie
Cor ...

Lees artikel