Behandeling

Artikelen gefilterd op tag "behandeling"

Van behandeling hebben we de volgende artikelen in onze database:


Naloxegol

Naloxegol, Moventig® (Kyowa Kirin) Tablet 12,5 en 25 mg behandeling van opioïd geïnduceerde obstipatie Naloxegol (Moventig®) is geregistreerd voor ‘de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie (OIC) bij volwassen patiënten met onvol ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van perifere neuropathische pijn

Pijn is onder te verdelen in nociceptieve en niet-nociceptieve pijn. Nociceptieve pijn wordt veroorzaakt door lokale weefselschade en/of een lokaal ontstekingsproces met als gevolg prikkeling van lokale nociceptoren. Nociceptieve pijn wordt door ...

Lees artikel


Sulfadoxine/pyrimethamine (Fansidar®) bij de behandeling en profylaxe van malaria

InleidingWerkingswijzeFarmacokinetiekErvaringen in de praktijkBijwerkingen, bacteriële resistentieInteracties, contra-indicatiesGebruik in de zwangerschapToepassingSamenvatting Trefwoorden: malaria, behandeling, profylaxe, kinine, chloroquineresi ...

Lees artikel


De behandeling van urineweginfecties bij kinderen

InleidingDiagnoseBehandeling van incidentele urineweginfectiesBehandeling van recidievenVerdere begeleidingDosering geneesmiddelen bij urineweginfecties van kinderenProfylaxe en onderhoudstherapie Trefwoorden: urineweginfectie, kinderen, bacterio ...

Lees artikel