Behandeling

Artikelen gefilterd op tag "behandeling"

Van behandeling hebben we de volgende artikelen in onze database:


Naloxegol

Naloxegol, Moventig® (Kyowa Kirin)
Tablet 12,5 en 25 mg
behandeling van opioïd geïnduceerde obstipatie

Naloxegol (Moventig®) is geregistreerd voor ‘de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie (OIC) bij volwassen patiënten met onvol ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van perifere neuropathische pijn

Pijn is onder te verdelen in nociceptieve en niet-nociceptieve pijn. Nociceptieve pijn wordt veroorzaakt door lokale weefselschade en/of een lokaal ontstekingsproces met als gevolg prikkeling van lokale nociceptoren. Nociceptieve pijn wordt door ...

Lees artikel


Sulfadoxine/pyrimethamine (Fansidar®) bij de behandeling en profylaxe van malaria

Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen, bacteriële resistentie
Interacties, contra-indicaties
Gebruik in de zwangerschap
Toepassing
Samenvatting

Trefwoorden: malaria, behandeling, profylaxe, kinine, chloroquineresi ...

Lees artikel


De behandeling van urineweginfecties bij kinderen

Inleiding
Diagnose
Behandeling van incidentele urineweginfecties
Behandeling van recidieven
Verdere begeleiding
Dosering geneesmiddelen bij urineweginfecties van kinderen
Profylaxe en onderhoudstherapie

Trefwoorden: urineweginfectie, kinderen, bacterio ...

Lees artikel