Antihypertensiva

Artikelen gefilterd op tag "antihypertensiva"

Van antihypertensiva hebben we de volgende artikelen in onze database:


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definities
Afweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelen
Slotbeschouwing (samenvatting)
Literatuur

Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten

Corre ...

Lees artikel


Invloed van geneesmiddelen op de seksualiteit

Inleiding
Wanneer is een verband tussen seksueel probleem en geneesmiddel aannemelijk?
Problemen met geneesmiddelengebruik
Hoe kunnen geneesmiddelen de seksualiteit beïnvloeden?
De lijst van geneesmiddelen
Samenvatting
Overzicht 'Lijst van (genees)midd ...

Lees artikel


Tweemaal herwaardering

Waarom nog reserpine?
Reserpine en hypertensie
Waarom dan reserpine?
De bekende bijwerkingen van reserpine
Reserpine en mammacarcinoom
Reserpine vandaag
Wanneer reserpine?
Overzicht van preparaten die rauwolfia-alkaloïden bevatten

Trefwoorden: reserpine ...

Lees artikel


Antihypertensiva (3)

Inleiding
Behandelingsbeleid
Diuretica
Reserpine
Clonidine
Ganglionblokkerende stoffen
Dihydralazine
Fentolamine
Verapamil
Samenvatting
Overzicht antihypertensiva voor parenterale toepassing

Trefwoorden: antihypertensiva, hypertensieve crisis, hersenbloedi ...

Lees artikel


Antihypertensiva (2)

Methyldopa
Clonidine
Guanidinederivaten
Hydralazinegroep
B-sympathicolytica

Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, medicamentkeuze

Lees artikel


Antihypertensiva (1)

Inleiding
Richtlijnen voor de indicatiestelling
Richtlijnen voor de behandeling van hypertensie
Literatuur

Trefwoorden: antihypertensiva, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, diuretica, Rauwolfiapreparaten

Lees artikel


Nier en dosis

Hartglucosiden, antihypertensiva, diuretica
Centraalremmende farmaca
Laxantia
Antimicrobiële farmaca
Tabel 1 "Toxische werking"
Tabel 2 "Dosering"
Literatuur

Trefwoorden: nierfunctie, serumconcentratie, digoxine, diuretica, antihypertensiva

Lees artikel