Tags

Tag: antihistaminicum


Ketotifen bij astma / Arts en monster

Inleiding
Resultaten in de praktijk
Nadelen van ketotifen
Dosering
Conclusie

Trefwoorden: astma, ketotifen, antihistaminicum, astma-aanvalpreventie, CARA, cromoglycaat

Arts en monster

Trefwoorden: artsenmonsters, regeling monsterverstrekking

Lees artikel