Antidepressiva

Artikelen gefilterd op tag "antidepressiva"

Van antidepressiva hebben we de volgende artikelen in onze database:


Placebo’s en placebo-effecten

Placebo’s worden in gerandomiseerd onderzoek gebruikt om te voorkomen dat verschillende effecten die onafhankelijk van het gebruik van geneesmiddelen voorkomen, onterecht aan de werking van het geneesmiddel worden toegekend. In de loop der jaren ...

Lees artikel


Geneesmiddelengerelateerde cariës en erosie*

In Gebu 2001; 35: 133-137is voor de laatste maal aandacht geweest voor de bijwerkingen van geneesmiddelen in de mond. In dat artikel werd onder meer cariës ofwel tandbederf besproken, dat geleidelijk ontstaat en wordt bevorderd door de continue ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


De behandeling van angststoornissen bij volwassenen

De behandeling van angststoornissen bij volwassenen

 

In Gebu 2014; 48: 83-90 is aandacht besteed aan de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen. Vastgesteld werd dat het geven van voorlichting, het maken van vervolgafspraken en zo nodig het beginnen met cognitieve gedrag ...

Lees artikel


De behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen

In Gebu 1990; 24: 1-6 is voor de laatste maal aandacht besteed aan de behandeling van angststoornissen. Het therapeutisch arsenaal is sindsdien uitgebreid met onder meer antidepressiva, waarvan een aantal buiten de geregistreerde indicatie (off l ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde perifere neuropathie

Een perifere neuropathie is een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of anesthesie in de extremiteiten of delen daarvan en in ernstiger gevallen tot beperkingen ...

Lees artikel


Antidepressiva tijdens zwangerschap en borstvoeding

Als medicamenteuze therapie bij depressie noodzakelijk is, zal een goed onderbouwde keuze voor de veiligste therapie moeten worden gemaakt (Gebu 2002; 36: 51-59). Om de gevaren van geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en tijdens de perio ...

Lees artikel


Ouderen en geneesmiddelen: duizeligheid en vallen

Terug naar boven

Valincidenten bij ouderen zijn één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Vanaf de leeftijd van ongeveer 75 jaar neemt het aantal ziekenhuisopnamen tengevolge van een fractuur na een val belangrijk toe.1 De incidentie van ...

Lees artikel


Antidepressiva bij depressie: een kritische beschouwing

Terug naar boven

In Gebu 1995; 29: 103-108 is voor het laatst aandacht besteed aan de medicamenteuze behandeling van depressie. Toen werd geconcludeerd dat bij de behandeling van een vitale depressie, en zeker wanneer deze gepaard gaat met mel ...

Lees artikel


Het prikkelbaredarmsyndroom: is er een plaats voor medicamenteuze therapie?

Terug naar boven

 

Het prikkelbaredarmsyndroom ofwel 'irritable bowel syndrome' (IBS) komt veel voor en stelt zowel huisartsen als patiënten nogal eens voor een lastige opgave. De eerste omschrijvingen van het klachtenbeeld dateren al van halve ...

Lees artikel


Invloed van geneesmiddelen op de seksualiteit

Inleiding
Wanneer is een verband tussen seksueel probleem en geneesmiddel aannemelijk?
Problemen met geneesmiddelengebruik
Hoe kunnen geneesmiddelen de seksualiteit beïnvloeden?
De lijst van geneesmiddelen
Samenvatting
Overzicht 'Lijst van (genees)midd ...

Lees artikel


Recente antidepressiva

Farmacokinetiek
Werkingsmechanisme
Klinische indicaties
Bijwerkingen, restricties en interacties
Overdosering
Graviditeit en lactatie
Toediening en dosering
Conclusie
Tabel 'Toediening, dosering en eigenschappen van de vier nieuwe antidepressiva'
Literatu ...

Lees artikel


Antidepressiva (2)

MAO-remmers
Bijwerkingen
Tricyclische antidepressiva
Indicaties
Bijwerkingen
Contra-indicaties en voorzorgen

Trefwoorden: antidepressiva, depressie, stemmingsstoornis

Lees artikel


Antidepressiva (1)

Inleiding
Factoren bij de keuze van een antidepressivum:
De depressievorm als factor
Werkingsspectrum als factor
Ongewenste werkingen als factor
Werkingsmechanisme van antidepressiva

Trefwoorden: antidepressiva, depressie, MAO-remmers

Lees artikel