Tags

Tag: anticholinergica


De ziekte van Parkinson I. Behandeling van motorische complicaties

Terug naar boven

 

Met een prevalentie van ongeveer 1% bij personen van 55 jaar en ouder,1 2 is de ziekte van Parkinson één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen bij ouderen.3 Geschat wordt dat in Nederland bij ruim 25.000 pa ...

Lees artikel


Het maligne neurolepticasyndroom

Verschijnselen
Etiologie en pathogenese
Differentiaaldiagnostiek
Therapie
Conclusie
Verzoek

Trefwoorden: neuroleptica, maligne neurolepticasyndroom, MNS, anticholinergica, dantroleennatrium

Lees artikel


Geneesmiddelen bij CARA (vervolg)

Anticholinergica
Anticholinergica per inhalatie
Sympathicomimetica
Sympathicomimetica per inhalatie
Xanthinepreparaten (voornamelijk theofyllineverbindingen)
Overige
Samenvatting
Tabel 'Voorbeelden van geneesmiddelen bij de onderhoudsbehandeling van vol ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson

Inleiding
Anticholinergica
Dopaminergica
Combinatie van geneesmiddelen
Niet-medicamenteuze maatregelen
Conclusies
Tabel 'Preparaten toegepast bij de ziekte van Parkinson'

Trefwoorden: ziekte van Parkinson, anticholinergica, dopaminergica

Lees artikel


Bijwerkingen en kinderen / '3 dd'

Bijwerkingen en kinderen
Opneming en verdeling in het lichaam
Metabolisme en eliminatie
Orgaanfuncties
Ontwikkelingsprocessen
Conclusies

Trefwoorden: bijwerkingen en kinderen, corticosteroïden, salicylaten, antibiotica, sympathicomimetica, anticholine ...

Lees artikel


Milder maagsap (2)

Bijwerkingen van antacida/antipeptica
Anticholinergica
Bijwerkingen
Diverse stoffen
Keuze van een 'maagpreparaat'
Overzichtstabel 'Farmaca tegen maagklachten'

Trefwoorden: maagsap, bijwerkingen, hypercalciëmie, anticholinergica, maagklachten

...

Lees artikel


Farmaca tegen diarree

Bestrijding van het symptoom diarree
Protectiva
Stoffen die de peristaltiek beïnvloeden
Bestrijding van de oorzaak van diarree
Samenvattend advies
Overzichtstabel 'Farmaca tegen diarree'

Trefwoorden: diarree, adsorbentia, adstringentia, anticholinergi ...

Lees artikel


Antiparkinsonpreparaten vandaag en morgen

Geneesmiddelen die thans in gebruik zijn
Anticholinergica
Antidepressiva
Te verwachten ontwikkeling
Literatuur
Tabel

Trefwoorden: morbus Parkinson, anticholinergica, depressie, MAO-remmers, dopamine

Lees artikel