Antibiotica

Artikelen gefilterd op tag "antibiotica"

Van antibiotica hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Geneesmiddeleninteracties en de rol van P-glycoproteïne

Een interactie is een wisselwerking van geneesmiddelen die kan leiden tot een veranderde werkzaamheid of tot (meer) bijwerkingen (Gebu 1997; 31: 87-94). Deze interacties kunnen verlopen via verschillende mechanismen, bijvoorbeeld als twee geneesm ...

Lees artikel


Behandeling van acne vulgaris

Acne vulgaris is een frequent voorkomende inflammatoire huidaandoening die met name voorkomt bij adolescenten en jongvolwassenen. De ernst kan variëren van een lichte vorm tot een ernstige littekenvormende variant die weinig voorkomt. De aandoeni ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde perifere neuropathie

Een perifere neuropathie is een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of anesthesie in de extremiteiten of delen daarvan en in ernstiger gevallen tot beperkingen ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen in de tandheelkunde

Het is ruim tien jaar geleden dat in het Geneesmiddelenbulletin voor het laatst aandacht is besteed aan de behandeling van aandoeningen van de mond, het gebit en de kaak (Gebu 2001; 35: 119-126). Dit noopt tot een overzicht van de huidige stand v ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen van mond, gebit en kaak

In Gebu 1978; 12: 16-22 is voor de laatste keer aandacht geschonken aan geneesmiddelen en de mond. Sindsdien is op het terrein van de tandheelkunde het aantal therapeutische mogelijkheden toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de ontwikkeling e ...

Lees artikel


Volksgezondheidsrisico's door antibioticumgebruik in de veehouderij

Regelmatig wordt de noodklok geluid over resistentieontwikkeling en de hieraan gerelateerde gevaren voor de werkzaamheid van de beschikbare antibiotica (Gebu 1999; 33: 61-65). Steeds meer pathogene bacteriën blijken tegen meerdere antibiotica t ...

Lees artikel


Preventie bacteriële endocarditis

Herziening van de richtlijnen voor endocarditisprofylaxe door de Nederlandse HartstichtingInleidingIndicatiesOpmerkingenIngrepen en medicatieInfectiesOpmerkingenPatiëntenkaartje Trefwoorden: endocarditis, bacterieel; antibiotica, preventie van ba ...

Lees artikel


Antibiotica - toepassing met beleid

InleidingHoe worden antibiotica voorgeschreven?Antimicrobiële therapie - algemene regelsAntimicrobiële profylaxe - algemene regelsBijwerkingen van antibioticaResistentieAntibioticabeleidOverzicht 'Frequent toegepaste antimicrobiële middelen in de ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van acne vulgaris

InleidingStoffen die de verhoorningsstoornissen beïnvloedenStoffen die de sebumsecretie verminderenStoffen die het aantal Propionibacteria acnes verminderenStoffen met anti-inflammatoire werkingRichtlijnenLiteratuur Trefwoorden: acne vulgaris, sa ...

Lees artikel


Farmacotherapie van diepe mycosen

InleidingDe polyenenFlucytosineDe imidazolenKeuze en duur van de therapieLiteratuur Trefwoorden: mycosen, schimmelinfectie, antibiotica, amfotericine B, nystatine, natamycine, clotrimazol, miconazol, econazol, ketoconazol

Lees artikel


Cefalosporinen, een herwaardering

InleidingClassificatieFarmacokinetiekBijwerkingenKlinische bruikbaarheid van cefalosporinenConclusieTabel 'Beschikbare cefalosporinen'Tabel 'Minimum remmende concentraties (mrc) van cefalosporinen in mg/l Trefwoorden: cefalosporinen, antibiotica, ...

Lees artikel


De behandeling van acute gastro-enteritis bij kinderen

InleidingOorzaken van acute gastro-enteritisOntstaanswijze van acute gastro-enteritisBehandeling van acute gastro-enteritisTabel 'Behandeling van gastro-enteritis' Trefwoorden: gastro-enteritis, dehydratie, kaliumdepletie, hypernatriëmie, hyponat ...

Lees artikel


Geneesmiddelgebruik en leverafwijkingen

InleidingGeneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloedenAntibiotica en chemotherapeuticaBloedsuikerverlagende geneesmiddelenAndere geneesmiddelenConclusie Trefwoorden: levercirrose, sedativa, neuroleptica, narcotische analgetica, antibio ...

Lees artikel


Bijwerkingen en kinderen / '3 dd'

Bijwerkingen en kinderenOpneming en verdeling in het lichaamMetabolisme en eliminatieOrgaanfunctiesOntwikkelingsprocessenConclusies Trefwoorden: bijwerkingen en kinderen, corticosteroïden, salicylaten, antibiotica, sympathicomimetica, anticholine ...

Lees artikel


Geneesmiddelen laat in de zwangerschap

InleidingAntibiotica en chemotherapeuticaAnalgeticaPsychofarmacaDiuretica, antihypertensivaHoestmiddelenGeneesmiddelen bij hormonale stoornissenAnticoagulantia Trefwoorden: zwangerschap, geneesmiddelen, foetus, antibiotica, analgetica, psychofarmaca

Lees artikel


Keuze van antibiotica bij stafylo- en streptokokkeninfecties

VoorkeurKeuze van het antibioticumRationeel voorschrijven Trefwoorden: antibiotica, streptokokken, stafylokokken, rationeel voorschrijven

Lees artikel


Overzicht tuberculostatica

AntibioticaChemotherapeutica Trefwoorden: tuberculostatica, antibiotica, chemotherapeutica

Lees artikel


Oogdruppels (2) / Clomipramine

Soorten oogdruppelsAntibioticaAntivirale middelenDesinfectantia; adstringentiaDecongestiva (vasoconstrictiva)AntihistaminicaCorticosteroïdenMiotica (pupilvernauwende stoffen)Mydriatica (pupilverwijdende stoffen)Lokaal-anestheticaKleurstoffenNabes ...

Lees artikel


In kort bestek de macrolides / Uitsluitend op recept

De macrolidesIndeling macrolidesCombinatie van macrolides met andere antibioticaBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesToedieningswijze, voorzorgenTabel Trefwoorden: macrolides, antibiotica, erytromycine Uitsluitend op recept Trefwoorden: U.R.-be ...

Lees artikel


In kort bestek de penicillines en cefalosporines

PenicillinesIndeling penicillinesBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesToedieningswijze, voorzorgen CefalosporinesIndeling cefalosporinesBijwerkingenIndicatiesContra-indicatiesToedieningswijze, voorzorgen Trefwoorden: penicillines, antibiotica, ...

Lees artikel


Rifamycine

Antibacteriële werkzaamheidHumane farmacologieBijwerkingenKlinisch gebruikConclusieLiteratuurPreparaten Trefwoorden: antibiotica, staph. aureus, strept. pyogenes, m. tuberculosis, enterobacteriën

Lees artikel


Ampicilline

Werkzaamheid in vitroMeningitisInfecties van de luchtwegenSalmonella-infectiesShigella-infectiesInfecties van de urogenitaalwegenEnterokokken endocarditisSepsisDoseringBijwerkingenOpmerking van de RedactiestafLiteratuur Trefwoorden: antibiotica, ...

Lees artikel