Antibiotica

Artikelen gefilterd op tag "antibiotica"

Van antibiotica hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Geneesmiddeleninteracties en de rol van P-glycoproteïne

Een interactie is een wisselwerking van geneesmiddelen die kan leiden tot een veranderde werkzaamheid of tot (meer) bijwerkingen (Gebu 1997; 31: 87-94). Deze interacties kunnen verlopen via verschillende mechanismen, bijvoorbeeld als twee geneesm ...

Lees artikel


Behandeling van acne vulgaris

Acne vulgaris is een frequent voorkomende inflammatoire huidaandoening die met name voorkomt bij adolescenten en jongvolwassenen. De ernst kan variëren van een lichte vorm tot een ernstige littekenvormende variant die weinig voorkomt. De aandoeni ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde perifere neuropathie

Een perifere neuropathie is een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of anesthesie in de extremiteiten of delen daarvan en in ernstiger gevallen tot beperkingen ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen in de tandheelkunde

Het is ruim tien jaar geleden dat in het Geneesmiddelenbulletin voor het laatst aandacht is besteed aan de behandeling van aandoeningen van de mond, het gebit en de kaak (Gebu 2001; 35: 119-126). Dit noopt tot een overzicht van de huidige stand v ...

Lees artikel


Geneesmiddelen bij aandoeningen van mond, gebit en kaak

Terug naar boven

In Gebu 1978; 12: 16-22 is voor de laatste keer aandacht geschonken aan geneesmiddelen en de mond. Sindsdien is op het terrein van de tandheelkunde het aantal therapeutische mogelijkheden toegenomen. Dit geldt niet alleen voor d ...

Lees artikel


Volksgezondheidsrisico's door antibioticumgebruik in de veehouderij

Terug naar boven

Regelmatig wordt de noodklok geluid over resistentieontwikkeling en de hieraan gerelateerde gevaren voor de werkzaamheid van de beschikbare antibiotica (Gebu 1999; 33: 61-65). Steeds meer pathogene bacteriën blijken tegen meerde ...

Lees artikel


Preventie bacteriële endocarditis

Herziening van de richtlijnen voor endocarditisprofylaxe door de Nederlandse Hartstichting
Inleiding
Indicaties
Opmerkingen
Ingrepen en medicatie
Infecties
Opmerkingen
Patiëntenkaartje

Trefwoorden: endocarditis, bacterieel; antibiotica, preventie van ba ...

Lees artikel


Antibiotica - toepassing met beleid

Inleiding
Hoe worden antibiotica voorgeschreven?
Antimicrobiële therapie - algemene regels
Antimicrobiële profylaxe - algemene regels
Bijwerkingen van antibiotica
Resistentie
Antibioticabeleid
Overzicht 'Frequent toegepaste antimicrobiële middelen in de ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling van acne vulgaris

Inleiding
Stoffen die de verhoorningsstoornissen beïnvloeden
Stoffen die de sebumsecretie verminderen
Stoffen die het aantal Propionibacteria acnes verminderen
Stoffen met anti-inflammatoire werking
Richtlijnen
Literatuur

Trefwoorden: acne vulgaris, sa ...

Lees artikel


Farmacotherapie van diepe mycosen

Inleiding
De polyenen
Flucytosine
De imidazolen
Keuze en duur van de therapie
Literatuur

Trefwoorden: mycosen, schimmelinfectie, antibiotica, amfotericine B, nystatine, natamycine, clotrimazol, miconazol, econazol, ketoconazol

Lees artikel


Cefalosporinen, een herwaardering

Inleiding
Classificatie
Farmacokinetiek
Bijwerkingen
Klinische bruikbaarheid van cefalosporinen
Conclusie
Tabel 'Beschikbare cefalosporinen'
Tabel 'Minimum remmende concentraties (mrc) van cefalosporinen in mg/l

Trefwoorden: cefalosporinen, antibiotica, ...

Lees artikel


De behandeling van acute gastro-enteritis bij kinderen

Inleiding
Oorzaken van acute gastro-enteritis
Ontstaanswijze van acute gastro-enteritis
Behandeling van acute gastro-enteritis
Tabel 'Behandeling van gastro-enteritis'

Trefwoorden: gastro-enteritis, dehydratie, kaliumdepletie, hypernatriëmie, hyponat ...

Lees artikel


Geneesmiddelgebruik en leverafwijkingen

Inleiding
Geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden
Antibiotica en chemotherapeutica
Bloedsuikerverlagende geneesmiddelen
Andere geneesmiddelen
Conclusie

Trefwoorden: levercirrose, sedativa, neuroleptica, narcotische analgetica, antibio ...

Lees artikel


Bijwerkingen en kinderen / '3 dd'

Bijwerkingen en kinderen
Opneming en verdeling in het lichaam
Metabolisme en eliminatie
Orgaanfuncties
Ontwikkelingsprocessen
Conclusies

Trefwoorden: bijwerkingen en kinderen, corticosteroïden, salicylaten, antibiotica, sympathicomimetica, anticholine ...

Lees artikel


Geneesmiddelen laat in de zwangerschap

Inleiding
Antibiotica en chemotherapeutica
Analgetica
Psychofarmaca
Diuretica, antihypertensiva
Hoestmiddelen
Geneesmiddelen bij hormonale stoornissen
Anticoagulantia

Trefwoorden: zwangerschap, geneesmiddelen, foetus, antibiotica, analgetica, psychofarmaca

Lees artikel


Keuze van antibiotica bij stafylo- en streptokokkeninfecties

Voorkeur
Keuze van het antibioticum
Rationeel voorschrijven

Trefwoorden: antibiotica, streptokokken, stafylokokken, rationeel voorschrijven

Lees artikel


Overzicht tuberculostatica

Antibiotica
Chemotherapeutica

Trefwoorden: tuberculostatica, antibiotica, chemotherapeutica

Lees artikel


Oogdruppels (2) / Clomipramine

Soorten oogdruppels
Antibiotica
Antivirale middelen
Desinfectantia; adstringentia
Decongestiva (vasoconstrictiva)
Antihistaminica
Corticosteroïden
Miotica (pupilvernauwende stoffen)
Mydriatica (pupilverwijdende stoffen)
Lokaal-anesthetica
Kleurstoffen
Nabes ...

Lees artikel


In kort bestek de macrolides / Uitsluitend op recept

De macrolides
Indeling macrolides
Combinatie van macrolides met andere antibiotica
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze, voorzorgen
Tabel

Trefwoorden: macrolides, antibiotica, erytromycine

Uitsluitend op recept

Trefwoorden: U.R.-be ...

Lees artikel


In kort bestek de penicillines en cefalosporines

Penicillines
Indeling penicillines
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze, voorzorgen

Cefalosporines
Indeling cefalosporines
Bijwerkingen
Indicaties
Contra-indicaties
Toedieningswijze, voorzorgen

Trefwoorden: penicillines, antibiotica, ...

Lees artikel


Rifamycine

Antibacteriële werkzaamheid
Humane farmacologie
Bijwerkingen
Klinisch gebruik
Conclusie
Literatuur
Preparaten

Trefwoorden: antibiotica, staph. aureus, strept. pyogenes, m. tuberculosis, enterobacteriën

Lees artikel


Ampicilline

Werkzaamheid in vitro
Meningitis
Infecties van de luchtwegen
Salmonella-infecties
Shigella-infecties
Infecties van de urogenitaalwegen
Enterokokken endocarditis
Sepsis
Dosering
Bijwerkingen
Opmerking van de Redactiestaf
Literatuur

Trefwoorden: antibiotica, ...

Lees artikel