Anti-epileptica

Artikelen gefilterd op tag "anti-epileptica"

Van anti-epileptica hebben we de volgende artikelen in onze database:


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde gingivazwelling*

Terug naar boven

In Gebu 2001; 35: 133-137 werd voor het laatst uitgebreid aandacht besteed aan orale bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van door geneesmiddelen veroorzaakte zwelling van het tandvlees o ...

Lees artikel


Anti-epileptica: therapiekeuze sinds de komst van nieuwe middelen

Terug naar boven

Epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep syndromen die epileptische aanvallen als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Men spreekt van epilepsie als een persoon minstens twee niet-geprovoceerde epileptische aanvallen bi ...

Lees artikel


Wisselwerking tussen 'de pil' en geneesmiddelen

De beïnvloeding van de werking van de orale contraceptiva door andere geneesmiddelen
De beïnvloeding van de werking van andere geneesmiddelen door orale anticonceptiva (OAC)
Conclusie
Overzicht 'Belangrijkste adviezen met betrekking tot gelijktijdig ...

Lees artikel


Anti-epileptica (II)

Bijzondere aspecten van de behandeling
Staken van de behandeling met anti-epileptica
Keuze van het medicament
Conclusie

Trefwoorden: epilepsie, anti-epileptica, zwangerschap, borstvoeding, orale anticonceptie, staken anti-epileptica

Lees artikel


Anti-epileptica (I)

Inleiding
Classificatie
De medicamenteuze behandeling

Trefwoorden: epilepsie, anti-epileptica, clonazepam, carbamazepine, diazepam, ethosuximide, fenobarbital, fenytoïne, valproïnezuur

Lees artikel


Epileptici onder behandeling (1)

Inleiding
Ongewenste werkingen
Keuze van het anti-epilepticum
Wijziging van de therapie
Literatuur

Trefwoorden: anti-epileptica, absences, tonisch-clonische convulsie

Lees artikel