Anti-aritmica

Artikelen gefilterd op tag "anti-aritmica"

Van anti-aritmica hebben we de volgende artikelen in onze database:


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar komen van nieuwe en gev ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en het lange QT-interval

  Bijwerkingen van geneesmiddelen krijgen in toenemende mate aandacht. Met een hoge plaats op de lijst van doodsoorzaken in de VS in 1994 is deze aandacht terecht, niet in de laatste plaats omdat bij zorgvuldig gebruik van geneesmiddelen leven ...

Lees artikel