Tags

Tag: angst


Het voorschrijven van kalmerings- en slaapmiddelen aan druggebruikers

Inleiding
Risico's en indicatiestelling
Klachten waarbij kalmerings- en slaapmiddelen worden voorgeschreven
Keuze van een middel
Conclusie en aanbevelingen

Trefwoorden: druggebruik, slapeloosheid, angst, depressie, kalmerings- en slaapmiddelen, benzo ...

Lees artikel


Benzodiazepinen bij angst, spanning en slaapstoornissen

Inleiding
Farmacologie
Toepassing in de praktijk
Bijwerkingen
Contra-indicaties, restricties
Interacties
Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie
Abstinentieverschijnselen, afhankelijkheid
Conclusie en aanbevelingen
Tabel 'Beschikbare kort- en langwerkend ...

Lees artikel


Kalm of onaangedaan

Kalm of onaangedaan
Tranquillizer en 'tranquilliseren'
Bijwerkingen en repercussies
Indicaties, restricties en contra-indicaties
Tabel tranquillizers en pseudo-tranquillizers

Trefwoorden: tranquillizer, sedativum, angst, onrust, agressiviteit, voortd ...

Lees artikel