Tags

Tag: aminoglutethimide


Aminoglutethimide bij gemetastaseerd mammacarcinoom

Inleiding
Farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaring in de praktijk
Bijwerkingen, interacties en contra-indicaties
Gebruik tijdens de graviditeit
Indicaties en doseringen
Conclusie, plaatsbepaling

Trefwoorden: aminoglutethimide, mammacarcinoom, cushingsyndroom

Lees artikel