Tags

Tag: amfetaminen


Farmacotherapie bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bij kinderen*

Terug naar boven

 

Het gezamenlijk vóórkomen van symptomen van overmatige aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit bij kinderen en jeugdigen, werd vroeger benoemd als 'minimal brain dysfunction'.1 In de Diagnostic and Statistical Ma ...

Lees artikel


Teronac® lost het probleem niet op / Is bismut veilig? / Pillen / Geslachtshormonen en de foetus

Tenorac® lost het probleem niet op
Literatuur

Trefwoorden: mazindol, eetlustremmer, amfetaminen

Is bismut veilig?
Literatuur

Trefwoorden: bismut, diarree, antacida, bismutintoxicatie, neurologische verschijnselen

Pillen

Trefwoorden: pillen, biologi ...

Lees artikel


Fenfluramine gediscrimineerd?

Inleiding
Structuur en werkingspatroon
Werkingspatroon van fenfluramine
Resorptie, metabolisme, uitscheiding
Plaats van anorexantia bij de behandeling van vetzucht
De plaats van fenfluramine

Trefwoorden: fenfluramine, wekaminen, amfetaminen, eetlustre ...

Lees artikel


Executie der 'wekaminen'

Inleiding
Toepassingen
Epiloog
Overzicht van preparaten waarvan het voorschrijven ongewenst is 
Literatuuroverzicht

Trefwoorden: wekaminen, amfetaminen, psycho-analeptica, hyperkinesie, obesitas

Lees artikel