Alcohol

Artikelen gefilterd op tag "alcohol"

Van alcohol hebben we de volgende artikelen in onze database:


Doping, een stand van zaken

Voor artsen die werkzaam zijn in de sport is het van groot belang op de hoogte te zijn van de dopingregels en voor artsen en apothekers die werkzaam zijn buiten de sport is het nuttig op de hoogte te zijn van eventuele topsporters onder hun patië ...

Lees artikel


Antiaritmica

Inleiding
Indeling van de antiaritmica
Antiaritmica behorende tot groep I
Antiaritmica behorende tot groep II
Antiaritmica behorende tot groep III
Antiaritmica behorende tot groep IV
Digitalisglycosiden
Tabel 'Medicamenteuze behandeling van de verschill ...

Lees artikel


Geneesmiddelen en leverafwijkingen

Geneesmiddelen die rechtstreeks op het leverparenchym inwerken
Geneesmiddelen die langs indirecte weg op de lever inwerken
Overige geneesmiddelen en leverafwijkingen
Conclusie
Enkele overzichtsartikelen
Literatuurlijst

Trefwoorden: levercelnecrose, s ...

Lees artikel


Alcohol bij geneesmiddelen - geneesmiddelen bij alcohol / Nogmaals: corticosteroïden ter inhalatie

Inleiding
Geneesmiddelen die de afbraak verstoren
Geneesmiddelen met remmende werking op het czs
Geneesmiddelen met stimulerende werking op het czs
Analgetica
Anticoagulantia (cumarinederivaten)
Bloedsuikerverlagende geneesmiddelen
Overige geneesmiddele ...

Lees artikel


Wisselwerkingen van orale anticoagulantia met andere geneesmiddelen / Onverenigbaarheid van geneesmiddelen bij intraveneus gebruik

Mechanisme van de wisselwerking tussen geneesmiddelen
Versterking van de werking van andere geneesmiddelen door cumarinen
Conclusie
Cumarinederivaten
Literatuur

Trefwoorden: cumarine-anticoagulantia, alcohol, sedativa, warfarine

Onverenigbaarheid van ...

Lees artikel