Tags

Tag: adrenaline


Behandeling van overgevoeligheidsreacties door angelgif

Inleiding
Verschijnselen
Mortaliteit als gevolg van de reacties
Pathogenese van de reacties
Diagnostiek
Behandeling van de insectensteek
Preventie van algemene reacties
Conclusie

Trefwoorden: overgevoeligheidsreacties, wespensteek, bijensteek, allergisc ...

Lees artikel


Lokaal anesthetica

Inleiding
Betekenis van de structuur van lokaal anesthetica
Combinatie van lokaal anestheticum en vasoconstrictivum
Bijwerkingen van lokaal anesthetica
Keuze van het lokaal anestheticum
Tabel 'Lokaal anesthetica'
Tabel 'Lokaal anesthetica-preparaten'
Ta ...

Lees artikel


'Selectiviteit' van bronchodilatoren

Selectiviteit van bronchodilatoren
Bronchusverwijdende werking
Bijwerkingen
Voorzorgen
Tabel Bronchusverwijdende farmaca

Trefwoorden: bronchodilatoren, sympathicomimetica, adrenaline, salbutamol

Lees artikel