Tags

Tag: adaptie


Genotypering voorafgaand aan behandeling met clopidogrel?

Clopidogrel, toegepast als trombocytenaggregatieremmer ter profylaxe van atherotrombotische complicaties, wordt enzymatisch geactiveerd door het enzym CYP2C19. Patiënten die dit enzym niet, of in mindere mate aanmaken vanwege hun genetische aanle ...

In het kort Lees artikel


Besmettelijke bacteriële resistentie / Zink oraal / Geneesmiddelen bij diabetische retinopathie

Besmettelijke bacteriële resistentie

Trefwoorden: bacteriële resistentie, mutatie, adaptie, resistentie-overdracht

Zink oraal

Trefwoorden: oraal zink, zinkdeficiëntie, dwerggroei, wondgenezing

Geneesmiddelen bij diabetische retinopathie

Trefwoord ...

Lees artikel