Acetylsalicylzuur

Artikelen gefilterd op tag "acetylsalicylzuur"

Van acetylsalicylzuur hebben we de volgende artikelen in onze database:


Acetylsalicylzuur voor gezonde ouderen?

Om gezond oud te worden en om toekomstige ziekten te voorkomen, kan medicamenteuze interventie een optie zijn. Om die reden werd acetylsalicylzuur in een lage dosering, bekend om zijn cardiovasculaire preventieve effect, onderzocht bij gezonde ou ...

In het kortLees artikel


Acetylsalicylzuur voor diabetespatiënten zonder hartvaatziekten?

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op het krijgen van een hartvaatziekte. Om deze hartvaatziekten te voorkomen zou het gebruik van acetylsalicylzuur als primaire preventie een logische optie kunnen zijn. In recent onderzoek is bewijs ge ...

In het kortLees artikel


Preventie en behandeling van coronaire trombose met bloedplaatjesaggregatieremmers

Terug naar boven

Atherosclerose is in de westerse wereld verantwoordelijk voor een belangrijk deel van ernstige morbiditeit en mortaliteit. De oorzaak van deze aandoening is multifactorieel bepaald. Veel van de pathofysiologische mechanismen z ...

Lees artikel


Acetylsalicylzuur en het syndroom van Reye / Leeftijdsgrens bij de toediening van tetracycline

Acetylsalicylzuur en het syndroom van Reye
Epidemologie, diagnostiek
Etiologie: mogelijke rol van acetylsalicylzuur
Officiële maatregelen en adviezen
Conclusies, aanbevelingen
Literatuur

Trefwoorden: acetylsalicylzuur, syndroom van Reye

Leeftijdsgren ...

Lees artikel


Bloedplaatjesaggregatieremmers in de neurologie

Inleiding
Voorbijgaande en permanente doorbloedingsstoornissen
Algemene overwegingen met betrekking tot de therapie
Bloedplaatjesaggregatieremmers
Samenvatting/Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: TIA, 'stroke', cerebrovasculair accident (CVA), herseninf ...

Lees artikel


Bloedplaatjesaggregatieremmers in de cardiologie

Inleiding
De meest gebruikte bloedplaatjesaggregatieremmers
Betekenis van bloedplaatjesaggregatieremmers in de cardiologie
Samenvatting en conclusie
Perspectieven
Literatuur

Trefwoorden: bloedplaatjes, acetylsalicylzuur, dipyridamol, sulfinpyrazon, my ...

Lees artikel


Antipyretische analgetica bij kinderen

Inleiding
Keuze van het middel
Acetylsalicylzuur
Paracetamol
Doseringsrichtlijnen en toedieningsvormen
Conclusie
Tabel 'Dosering van carbasalaatcalcium en paracetamol (FNA-samenstelling) voor kinderen tussen 3 maanden en 12 jaar'
Literatuur

Trefwoorden: ...

Lees artikel


Antireumatica

Reumatische ziekten
Voorkomen van reumatische ziekten
Aspecten van de therapie
De keuze van een antireumaticum
Indeling van antireumatica
Nadelen
De keus
Tabel 'Overzicht van in Nederland verkrijgbare anti-inflammatoire analgetica'

Trefwoorden: antireu ...

Lees artikel


Diflunisal - beter dan acetylsalisylzuur?

Inleiding
Effect van diflunisal
Bijwerkingen
Interacties
Contra-indicaties, restricties
Overdosering
Toediening en dosering
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: diflunisal, acetylsalicylzuur, arthrosis deformans, verstuiking, meniscectomie, tandheelkunde

Lees artikel


Analgetica voor algemeen gebruik

Acetylsalicylzuur
Salicylamide
Fenacetine en zijn metaboliet paracetamol
Aminofenazon
Codeïne en dihydrocodeïne
Dextropropoxyfeen
Ethoheptazine
Indometacine
Fenylbutazon
Conclusie
Literatuur
Opmerkingen van de Redactieraad

Trefwoorden: acetylsalicylzuur, co ...

Lees artikel