Acetylsalicylzuur

Artikelen gefilterd op tag "acetylsalicylzuur"

Van acetylsalicylzuur hebben we de volgende artikelen in onze database:


Invloed van geneesmiddelen op de schildklierfunctie

De auteurs zijn dank verschuldigd voor de waardevolle ondersteuning van dr. A.F. (Alex) Muller bij het samenstellen van dit artikel. Samenvatting Het gebruik van geneesmiddelen kan effect hebben op het functioneren van de schildklier. Dit kan l ...

In het kort Lees artikel


Primaire preventie met een polypil

Samenvatting De polypil, een combinatiepil ter voorkoming van cardiovasculaire ziekten zoals een myocardinfarct, blijkt nog geen wondermiddel. Onderzoek naar primaire preventie met een polypil bij patiënten met een laag risico op hart- en vaatzi ...

In het kort Lees artikel


Acetylsalicylzuur voor gezonde ouderen?

Om gezond oud te worden en om toekomstige ziekten te voorkomen, kan medicamenteuze interventie een optie zijn. Om die reden werd acetylsalicylzuur in een lage dosering, bekend om zijn cardiovasculaire preventieve effect, onderzocht bij gezonde ou ...

In het kort Lees artikel


Acetylsalicylzuur voor diabetespatiënten zonder hartvaatziekten?

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op het krijgen van een hartvaatziekte. Om deze hartvaatziekten te voorkomen zou het gebruik van acetylsalicylzuur als primaire preventie een logische optie kunnen zijn. In recent onderzoek is bewijs ge ...

In het kort Lees artikel


Preventie en behandeling van coronaire trombose met bloedplaatjesaggregatieremmers

Atherosclerose is in de westerse wereld verantwoordelijk voor een belangrijk deel van ernstige morbiditeit en mortaliteit. De oorzaak van deze aandoening is multifactorieel bepaald. Veel van de pathofysiologische mechanismen zijn vooralsnog onbek ...

Lees artikel


Acetylsalicylzuur en het syndroom van Reye / Leeftijdsgrens bij de toediening van tetracycline

Acetylsalicylzuur en het syndroom van ReyeEpidemologie, diagnostiekEtiologie: mogelijke rol van acetylsalicylzuur Officiële maatregelen en adviezenConclusies, aanbevelingenLiteratuur Trefwoorden: acetylsalicylzuur, syndroom van Reye Leeftijdsgren ...

Lees artikel


Bloedplaatjesaggregatieremmers in de neurologie

Inleiding Voorbijgaande en permanente doorbloedingsstoornissen Algemene overwegingen met betrekking tot de therapie Bloedplaatjesaggregatieremmers Samenvatting/Conclusie Literatuur Trefwoorden: TIA, 'stroke', cerebrovasculair accident (CVA), her ...

Lees artikel


Bloedplaatjesaggregatieremmers in de cardiologie

InleidingDe meest gebruikte bloedplaatjesaggregatieremmersBetekenis van bloedplaatjesaggregatieremmers in de cardiologieSamenvatting en conclusiePerspectievenLiteratuur Trefwoorden: bloedplaatjes, acetylsalicylzuur, dipyridamol, sulfinpyrazon, my ...

Lees artikel


Antipyretische analgetica bij kinderen

InleidingKeuze van het middelAcetylsalicylzuurParacetamolDoseringsrichtlijnen en toedieningsvormenConclusieTabel 'Dosering van carbasalaatcalcium en paracetamol (FNA-samenstelling) voor kinderen tussen 3 maanden en 12 jaar'Literatuur Trefwoorden: ...

Lees artikel


Antireumatica

Reumatische ziekten Voorkomen van reumatische ziektenAspecten van de therapieDe keuze van een antireumaticumIndeling van antireumaticaNadelenDe keusTabel 'Overzicht van in Nederland verkrijgbare anti-inflammatoire analgetica' Trefwoorden: antireu ...

Lees artikel


Diflunisal - beter dan acetylsalisylzuur?

InleidingEffect van diflunisalBijwerkingenInteractiesContra-indicaties, restrictiesOverdoseringToediening en doseringConclusieLiteratuur Trefwoorden: diflunisal, acetylsalicylzuur, arthrosis deformans, verstuiking, meniscectomie, tandheelkunde

Lees artikel


Analgetica voor algemeen gebruik

AcetylsalicylzuurSalicylamideFenacetine en zijn metaboliet paracetamolAminofenazonCodeïne en dihydrocodeïneDextropropoxyfeenEthoheptazineIndometacineFenylbutazonConclusieLiteratuurOpmerkingen van de Redactieraad Trefwoorden: acetylsalicylzuur, co ...

Lees artikel