ACE-remmers

Artikelen gefilterd op tag "ACE-remmers"

Van ACE-remmers hebben we de volgende artikelen in onze database:


Primaire preventie met een polypil

Samenvatting De polypil, een combinatiepil ter voorkoming van cardiovasculaire ziekten zoals een myocardinfarct, blijkt nog geen wondermiddel. Onderzoek naar primaire preventie met een polypil bij patiënten met een laag risico op hart- en vaatzi ...

In het kort Lees artikel


Negatieve invloed geneesmiddelen op COVID-19

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) zorgt voor veel vragen bij zorgverleners, waaronder vragen over het gebruik van geneesmiddelen die het ziektebeloop negatief zouden kunnen beïnvloeden. Geneesmiddelen die op enige manier in verband zijn gebrach ...

In het kort Lees artikel


De medicamenteuze behandeling tijdens en na het myocardinfarct

Sinds de publicatie van Gebu 1995; 29: 123-129, waarin de medicamenteuze behandeling bij en na het myocardinfarct werd besproken, hebben zich op dit gebied diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met het beschikbaar komen van nieuwe en gev ...

Lees artikel


Medicamenteuze behandeling bij lichte tot matige bloeddrukverhoging

Inleiding en definitiesAfweging van de voordelen van medicamenteuze behandeling tegenover de nadelenSlotbeschouwing (samenvatting)Literatuur Trefwoorden: hypertensie, antihypertensiva, β-blokkers, diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten Corre ...

Lees artikel