ACE-remmer

Artikelen gefilterd op tag "ACE-remmer"

Van ACE-remmer hebben we de volgende artikelen in onze database:


Finerenon bij diabetes type 2 en chronische nierziekte

Samenvatting Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en chronische nier- of hart- en vaatziekten moet de behandeling worden gericht op blokkade van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS). Daarnaast kan in specifieke gevallen overwog ...

In het kort Lees artikel


Entresto: meerwaarde bij hartfalen?

Sinds 2015 is het combinatiemolecuul sacubitril/valsartan (Entresto®) in Europa geregistreerd bij symptomatisch hartfalen met verminderde ejectiefractie. Omdat Entresto aanmerkelijk duurder is dan generiek verkrijgbare middelen die worden toegepa ...

In het kort Lees artikel


Enalapril

InleidingRecente ontwikkelingen met betrekking tot ACE-remmingACE-remming en het RAASEnalaprilConclusie en plaatsbepalingLiteratuur Trefwoorden: enalapril, ACE-remmer, hypertensie, renovasculaire hypertensie, nierparenchymafwijkingen, decompensat ...

Lees artikel