Tags

Tag: - bij verhoogde bloeddruk


Off-labelgebruik mirtazapine als slaapmiddel

Het gebruik van het antidepressivum mirtazapine (Remeron®) bij patiënten met slapeloosheid neemt toe. Deze toepassing blijkt echter niet gestoeld op bewijs van werkzaamheid uit gerandomiseerd onderzoek. Er zijn hooguit aanwijzingen gebaseerd op h ...

In het kort Lees artikel


Ketanserine, een antihypertensivum met een nieuw aangrijpingspunt?

Werkingsmechanisme
Farmacokinetiek
Ketanserine als antihypertensivum
Overige toepassingsmogelijkheden
Bijwerkingen/Restricties
Plaatsbepaling van ketanserine

Trefwoorden: ketanserine; - bij verhoogde bloeddruk; hartritmestoornissen, eventueel gevolg v ...

Lees artikel