β-blokker

Artikelen gefilterd op tag "β-blokker"

Van β-blokker hebben we de volgende artikelen in onze database:


β-receptorblokkerende stoffen bij hypertensie

Inleiding
'β-blokkers' en hypertensie
Bijwerkingen
Toepassing en dosering
Contra-indicaties
Restricties
Conclusie
Tabel 'β-blokkers'

Trefwoorden: β-blokker, hypertensie, angina pectoris, propranolol, practolol, bijwerkingen

Lees artikel