Tags

Tag: β-blokkade


β-blokkers bij de behandeling van hypertensie

Inleiding
Werkingsmechanisme
Farmacologie
Toepassing van β-blokkers
Dosering
Interacties
Bijwerkingen
Contra-indicaties
Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Overzicht van enige kenmerken en eigenschappen van de per 01-11-1990 in Nederland verkrijgbare β- ...

Lees artikel