Privacy

Privacyreglement Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu)

Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu).

Het Ge-Bu publiceert het Geneesmiddelenbulletin op papier en digitaal via de website ge-bu.nl (en ook via geneesmiddelenbulletin.com, geneesmiddelenbulletin.nl en gebu.online). Het Ge-Bu heeft abonnees van de papieren versie van het Geneesmiddelenbulletin en van de papieren en digitale Nieuwsbrief.

Het Ge-Bu respecteert en beschermt de privacy van zijn abonnees.

Het Ge-Bu spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door de abonnees worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven.

Download het volledige privacyreglement van Ge-Bu »