Wetenschappelijke adviesraad

 • dhr W Koch, huisarts, voorzitter
 • dhr WJ Broekema, ziekenhuisapotheker n.p.
 • dhr KR van Deventer, apotheker
 • mw dr M Ten Doesschate, psychiater
 • dhr dr P Grootenhuis, huisarts
 • mw dr M Heringa, apotheker-onderzoeker
 • dhr JA Kaan, arts-microbioloog n.p.
 • mw MCJ Knippels, internist-vasculair geneeskundige
 • dhr dr RM Kok, psychiater 
 • dhr prof. dr C Kramers, internist-klinisch farmacoloog
 • dhr J van der Laan, huisarts n.p.
 • mw drs A Sanders-van Lennep, huisarts
 • mw dr BC Tanis, internist-hemato-oncoloog
 • dhr dr TF Veneman, internist-intensivist
 • mw JAMJ Verbrugge, apotheker
 • dhr dr TW de Vries, kinderarts
 • mw dr MMJ Wiegerinck, gynaecoloog i.o.
 • mw M Zeeman, internist-ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog

n.p. = niet-praktiserend

Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van de wetenschappelijke adviesraad onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling lid wetenschappelijke adviesraad (PDF)
Download: Ge-Bu COI Bijlage 1a en 1b (PDF)