Redactiecommissie

  • dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter
  • mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker
  • dr M Lafeber, internist - vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog, klinisch epidemioloog
  • dhr JD Machiels, arts, opleiding tot klinisch farmacoloog, opleiding tot medisch microbioloog
  • mw dr F van Stipthout, internist in opleiding (ouderengeneeskunde), klinisch farmacoloog i.o. 

Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van de redactiecommissie onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling lid redactiecommissie (PDF)
                   Ge-Bu COI Bijlage 1a en 1b (PDF)