Redactiecommissie

  • dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter
  • dr CA van den Bogert, apotheker
  • mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker
  • dr M Lafeber, klinisch epidemioloog, internist in opleiding (vasculaire geneeskunde), klinisch farmacoloog i.o. 
  • T Luchtman, huisarts
  • mw dr F van Stipthout, internist in opleiding (ouderengeneeskunde), klinische farmacoloog i.o. 
  • dr H Wildschut, gynaecoloog

Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van de redactiecommissie onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling lid redactiecommissie (PDF)