Redactiecommissie

  • dhr dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter
  • dhr dr S van den Bogert, apotheker
  • mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog i.o.
  • dhr dr M Lafeber, internist - vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog, klinisch epidemioloog
  • dhr JD Machiels, klinisch farmacoloog i.o., medisch microbioloog i.o.
  • dhr CH Marees, huisarts
  • mw LEJ Peeters, apotheker, klinisch farmacoloog
  • mw dr F van Stiphout, internist (ouderengeneeskunde), klinisch farmacoloog 

Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van de redactiecommissie onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling lid redactiecommissie (PDF)
                   Ge-Bu COI Bijlage 1a en 1b (PDF)