Redactiecommissie

  • dhr dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter
  • dhr dr J J Baalbergen, specialist medische hulpmiddelen
  • dhr dr S van den Bogert, apotheker
  • mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
  • dhr dr M Lafeber, internist - vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog, klinisch epidemioloog
  • dhr JD Machiels, klinisch farmacoloog, arts - microbioloog
  • dhr CH Marees, huisarts
  • mw LEJ Peeters, apotheker, klinisch farmacoloog
  • mw dr F van Stiphout, internist (ouderengeneeskunde), klinisch farmacoloog 

Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van de redactiecommissie onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Formulier belangenverstrengeling redactiecommissie (PDF)