Redactiecommissie

  • dhr dr M Lafeber, klinisch epidemioloog, internist (vasculaire geneeskunde), klinisch farmacoloog, voorzitter
  • mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog, vice voorzitter
  • dhr dr JJ Baalbergen, specialist medische hulpmiddelen
  • dhr dr CA van den Bogert, apotheker
  • dhr JD Machiels, klinisch farmacoloog, medisch microbioloog
  • dhr CH Marees, huisarts
  • mw LEJ Peeters, apotheker, klinisch farmacoloog
  • mw dr F van Stiphout, internist (ouderengeneeskunde), klinisch farmacoloog  

Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van de redactiecommissie onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Formulier belangenverstrengeling redactiecommissie (PDF)