Pilwaarderingen

groen                                                                                                            

Pilwaardering 'voldoende' houdt in dat dit geneesmiddel                                               
voldoende toegevoegde waarde heeft voor inzet
bij de behandeling van de aandoening.

oranje                                                                                                          
Pilwaardering 'matig' houdt in dat dit geneesmiddel
matige toegevoegde waarde heeft voor inzet bij de
behandeling van de aandoening, of dat de toegevoegde
waarde van het geneesmiddel nog niet kan
worden beoordeeld op grond van de huidige onderzoeksresultaten.

rood                                                                                                               
Pilwaardering 'onvoldoende' houdt in dat dit geneesmiddel
onvoldoende toegevoegde waarde heeft
voor inzet bij de behandeling van de aandoening.