Organisatie

De Stichting Geneesmiddelenbulletin bestaat uit een bestuur, een redactiecommissie, een redactiebureau en een wetenschappelijke adviesraad, elk met een eigen rol in het geheel. Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met de financiële, organisatorische en personele zaken.

De hoofdredacteur is voorzitter van en tevens lid van de redactiecommissie en is verantwoordelijk voor de inhoud van het bulletin. De redactiecommissie is samengesteld uit minimaal vijf personen: huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten. Deze personen zijn lid op persoonlijke titel en spreken niet namens organisaties.

De redactiecommissie komt elke maand bijeen om onder meer de lopende publicaties, de artikelenkeuze en het beleid te bespreken. Zij is  medeverantwoordelijk voor de artikelen en plaatsbepalingen. De redactiecommissie wordt terzijde gestaan door de wetenschappelijke adviesraad die tweemaal per jaar gezamenlijk met de redactiecommissie vergadert en is samengesteld uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen: voorschrijvende specialisten, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en methodologen. Ook deze personen zijn lid op persoonlijke titel en spreken niet namens organisaties.

De wetenschappelijke adviesraad adviseert over de inhoud, het beleid en de keuze van artikelen, en voorziet alle artikelen van commentaar. Het voorbereidende en uitvoerende werk wordt gedaan door het redactiebureau, dat bestaat uit de hoofdredacteur, een wetenschappelijke redacteur, een tekstredacteur en/of redactieassistent.