Organisatie

De Stichting Geneesmiddelenbulletin bestaat uit een bestuur, een redactieteam, een redactiecommissie en een wetenschappelijke adviesraad, elk met een eigen rol. Het bestuur is louter faciliterend en houdt zich voornamelijk bezig met de financiële, organisatorische en personele zaken en heeft geen enkele inhoudelijke invloed op de redactionele processen binnen het Ge-Bu.

De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het Ge-Bu en geeft leiding aan het redactieteam (redacteuren, editorial manager, chef de bureau, externe medewerkers). De hoofdredacteur heeft volledige redactionele vrijheid  bij de keuze van de inhoud en publicatie van de Ge-Bu-artikelen. Leden van de redactiecommissie (RC) beoordelen de manuscripten en adviseren de hoofdredacteur en het redactieteam over de publicatiegeschiktheid van een manuscript. De RC is samengesteld uit minimaal vijf personen: huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten. Deze personen zijn lid op persoonlijke titel en spreken niet namens organisaties. De redactiecommissie komt elke maand bijeen.

De wetenschappelijke adviesraad (WAR) adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur, de hoofdredacteur, het redactieteam en de redactiecommissie over het beleid in het algemeen en over inhoudelijke zaken in het bijzonder, zoals voorstellen voor onderwerpen geschikt voor publicatie. Leden van de WAR worden ook uitgenodigd, soms alleen op persoonlijke titel, manuscripten van commentaar te voorzien. De WAR vergadert tweemaal per jaar en is samengesteld uit ten minste tien en ten hoogste 20 personen: voorschrijvende specialisten, (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en methodologen. Ook WAR-leden zijn lid op persoonlijke titel en spreken niet namens organisaties.

Organogram

Organogram van Ge-Bu