Naslag

Begrippen

Logo van Minerva
Verklarende woordenlijst van Minerva
http://www.minerva-ebm.be/Home/Glossary (externe link)

 

Pilwaardering

In onze artikelen kunt u symbolen aantreffen zoals hieronder beschreven. Deze afbeeldingen geven weer in hoeverre een in een artikel besproken geneesmiddel toegevoegde waarde biedt bij de behandeling van een aandoening.

Pilwaardering: voldoende Pilwaardering 'voldoende' houdt in dat het besproken geneesmiddel voldoende toegevoegde waarde heeft voor inzet bij de behandeling van een aandoening.

 

Pilwaardering: voldoende Pilwaardering 'matig' houdt in dat het besproken geneesmiddel matige toegevoegde waarde heeft voor inzet bij de behandeling van een aandoening, of dat de toegevoegde waarde van het geneesmiddel nog niet kan worden beoordeeld op grond van de huidige onderzoeksresultaten.

 

Pilwaardering: voldoende Pilwaardering 'onvoldoende' houdt in dat het besproken geneesmiddel onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor inzet bij de behandeling van een aandoening.