Links

 

Samenwerkingspartners: Ministerie van VWS

Samenwerkingspartners: andere

  • Minerva                                                                       http://www.minerva-ebm.be/Home/Glossary                                                  
  • SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen)              https://www.sfk.nl en 
                                                                                       https://www.sfk.nl/helpdesk/sfk-begrippenlijst
  • CME-toets                                                                   zie: https://www.ge-bu.nl/over-gebu/nascholing
  • Huisartsen                                                                   

Registratieautoriteiten

Geneesmiddelen

Medische hulpmiddelen
Euromed for medical industries                                           http://www.euromed.com.eg
CBG                                                                                    https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-medisch-hulpmiddel  
Overheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen                                                                 
https://www.ge-bu.nl/artikel/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen

De vermelde sites van derden zijn bedoeld als een service voor de gebruiker en mogen niet gezien worden als een voorkeur of kwaliteitsmerk van de redactie.