Giften

U kunt het Geneesmiddelenbulletin steunen door een gift over te maken naar het bankrekeningnummer NL89 RABO 0156 2633 19. Alvast hartelijk bedankt!