Bestuur

Bestuursleden

  • mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter 
  • mw D Bruring, apotheker n.p.
  • prof. dr E Buskens, arts n.p., professor in Health Technology Assessment
  • FMM van Exter, huisarts
  • mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris
  • mr J Recourt, jurist
  • mr GA van der Steur, jurist
  • CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
  • JM Verzijl, ziekenhuisapotheker
Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van het bestuur onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling bestuurder (PDF)
                   Ge-Bu COI Bijlage 1a en 1b (PDF)
Adviseurs bestuur
 

Statuten

Downloads: Statuten van Ge-Bu (PDF)
                     Redactiestatuut (PDF)

Beleidsplan

Download: Beleidsplan (PDF)