Bestuur

  • mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter 
  • mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris
  • CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
  • mw D Bruring, apotheker np
  • prof. dr E Buskens, arts, professor in Health Technology Assessment
  • FMM van Exter, huisarts
  • dr JJE van Everdingen, dermatoloog np

Verklaring belangenverstrengeling

Elk jaar vullen de leden van het bestuur onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling bestuurder (PDF)

Adviseurs bestuur:
  • prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np; coördinator
  • mw JCUM Santen-Reestman, apotheker; coördinator met ISDB