Bestuur

Bestuursleden

  • mr HPA Klapwijk, oud-notaris, voorzitter 
  • mw D Bruring, apotheker n.p.
  • prof. dr E Buskens, arts n.p., professor in Health Technology Assessment
  • FMM van Exter, huisarts
  • mw mr W Heijbroek-de Clercq, secretaris
  • CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
  • JM Verzijl, ziekenhuisapotheker
Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van het bestuur onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling bestuurder (PDF)
                   Ge-Bu COI Bijlage 1a en 1b (PDF)
                   

Adviseurs bestuur
  • prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog n.p.; coördinator
n.p. = niet-praktiserend

Statuten

Downloads: Statuten van Ge-Bu (PDF)
                     Redactiestatuut (PDF)

Beleidsplan

Download: Beleidsplan (PDF)