Bestuur

Bestuursleden 

  • mr GA van der Steur, jurist, voorzitter
  • mw D Bruring, apotheker n.p.
  • FMM van Exter, huisarts
  • mw P. Hoogland, apotheker
  • mr J Recourt, jurist, vice-voorzitter
  • CM van Straaten, oud-accountant, penningmeester
  • dr JM Verzijl, ziekenhuisapotheker
Verklaring belangenverstrengeling
Elk jaar vullen de leden van het bestuur onderstaande verklaring in, die op het redactiebureau wordt bewaard.

Download: Verklaring belangenverstrengeling bestuurder (PDF)
                   Ge-Bu COI Bijlage 1a en 1b (PDF)
Adviseurs bestuur
 

Statuten

Downloads: Statuten van Ge-Bu (PDF)
                     Redactiestatuut (PDF)

Beleidsplan

Download: Beleidsplan (PDF)