Begrippen

Minerva

Logo van Minerva


Verklarende woordenlijst van Minerva
http://www.minerva-ebm.be/Home/Glossary (externe link)

 
 

SFK

Logo van SFK

Verklarende woordenlijst van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
https://www.sfk.nl/helpdesk/sfk-begrippenlijst (externe link)

 

Verwijzingen van methodologische begrippen (naar Ge-Bu*publicaties)


Bias

Blindering

Bradford-Hill criteria

Causaliteit

Confounding

Confounding adjustment

Effectiveness

  • “is the extent to which an intervention does more good than harm when provided;under the usual circumstances of health care practice” (EMA), that is during typical use.

Efficacy

  • “is the extent to which an intervention does more good than harm under ideal circumstances” (EMA), that is during perfect use.

‘Fixed effect’-modellen

Heterogeniteit

Klinisch relevantie

Medeliaanse randomisatie

Meta-analyse

Niet-normale verdeling

Non-inferioriteitsonderzoek

Number needed to harm (NNH)

Number needed to treat (NNT)

Ontbrekende data

Perfect use

Powerberekening

Propensity score

‘Random effect’-modellen

Randomisatie of observationeel onderzoek

Representativiteit onderzochte patiënten

Standaardmeetfout

Statistische significantie

Surrogaatuitkomstmaat

Typical use

Uitkomsten

Validiteit