Begrippen

Minerva

Logo van Minerva


Verklarende woordenlijst van Minerva
http://www.minerva-ebm.be/Home/Glossary (externe link)

 
 

SFK

Logo van SFK

Verklarende woordenlijst van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
https://www.sfk.nl/helpdesk/sfk-begrippenlijst (externe link)

 

Verwijzingen van methodologische begrippen (naar Ge-Bu*publicaties)


Bias
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/hormonale-anticonceptie-geen-oorzaak-van-depressie (Gebu. 2019;53(5):54-60)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/sponsorship-bias-in-klinisch-onderzoek (Gebu. 2015;49(11):123-30)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/publicatiebias-onderzocht-door-ex-medewerker-van-de-farmaceutische-industrie
     (Gebu. 2015;49(8):92-3)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/positiveoutcome-bias (Gebu. 2011;45(3):35)

Bradford-Hill criteria
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/hormonale-anticonceptie-geen-oorzaak-van-depressie (Gebu. 2019;53(5):54-60)

Causaliteit
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/bewijskracht-gerandomiseerd-of-observationeel-onderzoek (Gebu. 2020;54(1):1-8)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/menopauzale-hormoontherapie-en-borstkanker (Gebu. 2020;54(3):22)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/hormonale-anticonceptie-geen-oorzaak-van-depressie (Gebu. 2019;53(5):54-60)

Confounding
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/menopauzale-hormoontherapie-en-borstkanker (Gebu. 2020;54(3):22)

Confounding adjustment
•    Groenwold RHH, Dekkers OM. Basic aspects of confounding adjustment. Eur J Endocrinol 2020;182:E5-E7.
      https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/182/5/EJE-20-0075.xml

Meta-analyse
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/meta-analyse-mogelijkheden-en-beperkingen (Gebu. 2012;46(8):85-92)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/netwerk-meta-analyse-van-geneesmiddelen (Gebu. 2020;54(8):89-95)

Niet-normale verdeling
•    le Cessie S, Goeman JJ, Dekkers OM. Who is afraid of non-normal data? Choosing between parametric and non-parametric tests.
     Eur J Endocrinol 2020;182:E1-E3. https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/182/2/EJE-19-0922.xml
•    le Cessie S, Goeman JJ, Dekkers OM. Authors' reply: Who is afraid of non-normal data? Choosing between t-tests and non-
     parametric tests. Eur J Endocrinol 2020;183:L5-L6. https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/2/EJE-20-0596.xml

Non-inferioriteitsonderzoek
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/het-noninferioriteitsonderzoek (Gebu. 2015;49(3):27-34)

Number needed to treat (NNT)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/number-needed-to-treat-nnt (Gebu. 2001;35(10):117-18)

Ontbrekende data
•    Groenwold RHH, Dekkers OM. Missing data: the impact of what is not there. Eur J Endocrinol 2020;183:E7-E9.
     https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/4/EJE-20-0732.xml

Randomisatie of observationeel onderzoek
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/bewijskracht-gerandomiseerd-of-observationeel-onderzoek (Gebu. 2020;54(1):1-8)
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/het-patientcontroleonderzoek (Gebu. 1999;33(12):127-34)

Standaardmeetfout
•    Groenwold RHH, Dekkers OM. Measurement error in clinical research, yes it matters. Eur J Endocrinol 2020;183:E3-E5.
      https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/183/3/EJE-20-0550.xml

Statistische significantie
•    Dekkers OM. Why not to (over)emphasize statistical significance. Eur J Endocrinol 2019;181:E1-E2.
     https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/181/3/EJE-19-0531.xml

Uitkomsten
•    https://www.ge-bu.nl/artikel/klinische-relevantie-van-onderzoeksuitkomsten (Gebu. 2019;53(1):1-11)