Begrippen

Minerva

Logo van Minerva


Verklarende woordenlijst van Minerva
http://www.minerva-ebm.be/Home/Glossary (externe link)

 
 

SFK

Logo van SFK

Verklarende woordenlijst van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
https://www.sfk.nl/helpdesk/sfk-begrippenlijst (externe link)

 

Verwijzingen van methodologische begrippen (naar Ge-Bu*publicaties)


Bias

Blindering

Bradford-Hill criteria

Causaliteit

Confounding

Confounding adjustment

Medeliaanse randomisatie

Meta-analyse

Niet-normale verdeling

Non-inferioriteitsonderzoek

Number needed to treat (NNT)

Ontbrekende data

Propensity score

Randomisatie of observationeel onderzoek

Standaardmeetfout

Statistische significantie

Uitkomsten

Validiteit