Over Ge-Bu: missie

Stichting Geneesmiddelenbulletin (afgekort Ge-Bu) stelt zich ten doel rationele farmacotherapie en rationeel gebruik van medische hulpmiddelen te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over

  • geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken
  • medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het zorgdragen voor de redactie en het uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin, alsmede door het onderhouden van een website.