Over Ge-Bu: missie

Stichting Geneesmiddelenbulletin (afgekort Ge-Bu) stelt zich ten doel rationele farmacotherapie en rationeel gebruik van medische hulpmiddelen te bevorderen1. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over

  • geneesmiddelen aan allen die deze (gaan) voorschrijven, afleveren of gebruiken
  • medische hulpmiddelen2 aan allen die deze (gaan) inkopen, toepassen en gebruiken

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het zorgdragen voor de redactie en het uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin, alsmede door het onderhouden van een website.

  1. https://www.ge-bu.nl/over-gebu/statuten-ge-bu
  2. Een hulpmiddel wordt een medisch hulpmiddel wanneer kan worden aangetoond dat met dit hulpmiddel een gezondheidsprobleem kan worden opgelost en wanneer dat hulpmiddel daarin effectief is.

• Slee PH. Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen. Grotere veiligheid? Gebu. 2020;54(5):45-51.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen (geraadpleegd 17 okt 21)