Over Ge-Bu

Ge-Bu (het Geneesmiddelenbulletin) stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen.

Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken.

De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.