Persbericht september 2014

20 oktober 2014

Geachte dames en heren,

Het septembernummer van het Geneesmiddelenbulletin is in druk verschenen en op de website geplaatst.

Het hoofdartikel gaat over de behandeling van acne vulgaris ofwel jeugdpuistjes. Deze aandoening komt vooral bij adolescenten en jongvolwassenen voor. Er is bij acne sprake van een ontsteking in de talgklierfollikels. Acne kenmerkt zich vooral door comedonen (mee-eters) en pukkels en puisten. Bij de aandoening spelen onder meer de verhoogde talgklierproductie onder invloed van mannelijke geslachtshormonen (androgenen) en bacteriën een rol. Er is geen bewijs dat bepaalde factoren, zoals voeding, stress, zonlicht of roken, invloed hebben op het ontstaan en/of verergeren van de acne. De aandoening wordt meestal behandeld met zelfzorgmiddelen.
De medicamenteuze behandeling begint met lokale middelen, zoals lokale antibiotica, keratolytica , retinoïden en combinaties van deze middelen. Het is onvoldoende onderzocht of combinatiepreparaten meer effect hebben dan de afzonderlijke middelen.
Als lokale middelen onvoldoende effect sorteren of als sprake is van matig-ernstige tot ernstige acne kan een systemische behandeling worden overwogen. Daarvoor komen vooral antibiotica  in aanmerking. De maximale behandelduur bedraagt zes maanden. Het wordt afgeraden de Diane®-pil te gebruiken, omdat het een extra, en dus vermijdbaar, verhoogd risico op veneuze trombo-embolie geeft in vergelijking met andere anticonceptiva. Bovendien werkt het niet beter dan de andere anticonceptiva. Ten slotte is isotretinoïne in de handel, maar de balans van werkzaamheid en bijwerkingen is onduidelijk omdat het middel ernstige bijwerkingen kan geven.

In de prikbordrubriek Let op! wordt beschreven dat atypische antipsychotica (olanzapine (Zyprexa®), quetiapine (Seroquel®) en risperidon (Risperdal®)) bij ouderen een verhoogd risico geven op acute nierbeschadiging. Van deze middelen zijn al diverse ernstige bijwerkingen, zoals plotse hartdood en hartritmestoornissen, bekend. Artsen dienen zich rekenschap te geven van de balans van werkzaamheid en bijwerkingen als zij deze middelen voorschrijven, vooral bij het off-labelgebruik bij probleemgedrag in het verpleeg- en verzorgingstehuis.

In dezelfde prikbordrubriek Let op! wordt beschreven dat het gebruik van efavirenz (Stocrin®), dat in combinatie met andere middelen wordt gebruikt voor de behandeling van HIV-infecties, is geassocieerd met een verhoogd risico op suïcidaliteit.

In de rubriek Nieuwe onderzoeken wordt een onderzoek beschreven naar het gebruik van een polypil bij de preventie van cardiovasculaire aandoeningen. De polypil bevat twee bloeddrukverlagers, acetylsalicylzuur en een statine. Het gebruik van de polypil gaf een betere therapietrouw, maar gaf geen additionele vermindering van risicofactoren en aandoeningen, in vergelijking met de controlebehandeling die overeenkomstige middelen bevatte maar als afzonderlijk in te nemen tabletten werden toegepast. Opmerkelijk is dus dat een betere therapietrouw niet automatisch betekent dat een behandeling ook werkzamer is.

In de rubriek Promotionele activiteiten wordt aandacht besteed aan het off-labelvoorschrijven van methylfenidaat(Concerta®) aan volwassenen met ADHD-gedragingen. De registratieautoriteiten hebben geen handelsvergunning voor de behandeling van volwassenen met ADHD-gedragingen afgegeven omdat zij zowel de werkzaamheid als de bijwerkingen als negatief beoordeelden. Psychiaters schrijven het echter wel voor aan patiënten, hetgeen een bijzondere en unieke situatie heeft gecreëerd.

 

met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur
Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548