Persbericht maart 2016

24 maart 2016

Geachte dames en heren,

Het maartnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Er is allereerst aandacht voor het Symposium van het Geneesmiddelenbulletin op 30 juni in Leiden. In het ochtendprogramma staat de relatie tussen bedrijfsleven en wetenschapsbeoefening centraal. Deze relatie zal gaandeweg de ochtend worden toegespitst op rationele farmacotherapie. Het middagprogramma staat in het teken van de psychiatrie en psychofarmaca. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.geneesmiddelenbulletin.nl.

Het hoofdartikel gaat over de directwerkende orale anticoagulantia. In dit eerste van twee artikelen wordt vooral aandacht besteed aan dabigatran dat in 2008 in Nederland op de markt kwam. Kort daarna kwamen rivaroxaban, eveneens in 2008, en apixaban in 2011 op de markt. Recent (juni 2015) is edoxaban geregistreerd. Deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor de preventie van trombo-embolische gebeurtenissen bij atriumfibrilleren, bij orthopedische operaties (m.u.v. edoxaban), voor de behandeling en secundaire preventie van veneuze trombo-embolieën en voor de secundaire preventie van het acute coronaire syndroom (alleen rivaroxaban). Bij de introductie van deze anticoagulantia kon de waarde nog niet goed worden bepaald. Zowel dabigatran als apixaban kregen vlak na registratie de pilwaardering +/-, voornamelijk omdat op dat moment nog geen direct vergelijkend onderzoek met andere anticoagulantia dan laag-molecuulgewichtheparinen was gepubliceerd en vanwege de onbekende langetermijneffecten. De door de fabrikanten genoemde vermeende voordelen van de direct werkende orale anticoagulantia zijn het feit dat er in tegenstelling tot de cumarinederivaten geen controle van de stolling nodig is en dat er minder interacties zouden zijn met andere geneesmiddelen. In het tweede artikel zal de plaatsbepaling van dabigatran en de andere DOAC’s worden opgemaakt alsmede de balans van werkzaamheid en bijwerkingen.

In de prikbordrubriek Let op! wordt de associatie onderzocht tussen het gebruik van groeihormoon op de kinderleeftijd en het risico op een hersenbloeding op jongvolwassen leeftijd. Franse onderzoekers concluderen dat er een sterk verband is, maar er zijn andere factoren die het gevonden verband kunnen verklaren en die de onderzoekers niet of onvoldoende hebben meegenomen of geanalyseerd. Het is wenselijk, en daar is in Nederland een aanzet toe gegeven, om vervolgonderzoek te doen van kinderen die zijn behandeld met groeihormoon.
In de rubriek Medische hulpmiddelen wordt een onderzoek besproken waarin het effect van een totale knievervangende operatie wordt vergeleken met een niet-chirurgische behandeling bij patiënten met artrose. Na 12 maanden bleek dat een eenzijdige totale knievervanging effectiever is dan een niet-chirurgische behandeling wat betreft pijnverlichting, functieverbetering en kwaliteit van leven. Maar ook een deel van de patiënten die niet werden geopereerd verbeterde in aanzienlijke mate. Patiënten die werden geopereerd hadden voorts bijwerkingen, zoals trombose en infectie. Het onderzoek is een gerandomiseerd onderzoek en zou voor medische hulpmiddelen de verplichte onderzoeksvorm moeten zijn om een handelsvergunning te verkrijgen.
In de rubriek Medische hulpmiddelen is ook aandacht voor Essure®, een sterilisatiemethode die zonder narcose via de baarmoeder en de eileider poliklinisch kan worden verricht. Er zijn echter onvoldoende wetenschappelijke gegevens bekend over de effectiviteit en veiligheid van deze methode. De Amerikaanse registratieautoriteit FDA heeft weliswaar aanvullend onderzoek geëist nadat er klachten van chronische pijn en migratie van het implantaat in het lichaam waren gemeld, maar er zijn geen  gerandomiseerde onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid geëist.

dr-frits-we-love-drugs
met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur
Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548