Persbericht juni 2017

14 juni 2017

Dr Dick Bijl, arts, epidemioloog, zal per 30 juni 2017 op eigen verzoek afscheid nemen als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin (www.geneesmiddelenbulletin.com). Het bestuur betreurt en respecteert zijn besluit.
Na oa als huisarts te hebben gepraktiseerd is hij in 1995 in dienst gekomen van het Geneesmiddelenbulletin, eerst als redacteur, vanaf 2005 als hoofdredacteur. Hij heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan de continuering van de kwaliteit en de vergroting van de bekendheid van het bulletin. Het bestuur is hem zeer veel dank verschuldigd. In een van de komende nummers van het Geneesmiddelenbulletin zal de reikwijdte van het werk van Dick Bijl worden belicht.