Persbericht januari 2014

20 januari 2014

Geachte dames en heren,

Deze week verschijnt het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website. Het nummer bevat twee overzichtsartikelen, het Jaaroverzicht 2013 en de Terugblik 2002 en 2003, en een redactioneel.

In het redactioneel wordt nader ingegaan op het feit dat de elektronische nascholing die het Geneesmiddelenbulletin in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde voor artikelen uit het bulletin heeft ontwikkeld, eeninstellingsaccreditatie voor huisartsen heeft gekregen. Dit betekent dat de toetsen zijn verzekerd van geaccrediteerde nascholingspunten. De toetsen waren al geaccrediteerd voor apothekers. De toetsen voorzien in de behoefte aan onafhankelijke nascholing. Voor 2014 zal een prijs worden uitgereikt aan degene (n) die de toetsen het beste hebben gemaakt. Het aantal bezoekers van de website is voorts sterk gestegen. Bij het Jaaroverzicht hoort tevens een CME-toets voor artsen en apothekers.

In het Jaaroverzicht wordt ingegaan op de nieuwe geneesmiddelen die in 2013 op de markt zijn gebracht. Hiervan wordt aangegeven dat dit er meer zijn dan in de afgelopen jaren het geval was. Wat opvalt is echter dat het middelen zijn voor ernstige maar niet frequent voorkomende aandoeningen die in de tweede lijn worden behandeld. Het zijn vrijwel allemaal middelen waarvan het veiligheidsprofiel onvoldoende is onderzocht op het moment van marktintroductie. Ook zijn er geen geneesmiddelen bijgekomen voor de eerste lijn.

Verder wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen voor zover deze nog niet in het bulletin waren gepubliceerd. Zo is er aandacht voor de Amerikaanse ontwikkeling om statinen ook voor de primaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen voor te schrijven. Dit is, op goede gronden, niet overgenomen door de Nederlands Huisartsen Genootschap. Hormonale suppletietherapie draagt niet bij aan de preventie van chronische aandoeningen. Ook wordt het medische voedingsproduct Souvenaid® besproken, waarvan geen werkzaamheid is gevonden.

In de paragraaf Voortgezette discussie over de maatschappelijke rol van de farmaceutische industrie en de registratieautoriteit wordt onder meer besproken hoe financiële belangenverstrengeling bij richtlijnenmakers aanleiding geeft tot over-diagnostiek en medicalisering. Ook is er in toenemende mate aandacht voor de interactie tussen de industrie en para-medici (same song, different audience). Ten slotte wordt weersproken dat artsenbezoekers weloverwogen, betrouwbare en praktisch bruikbare informatie over geneesmiddelen geven aan artsen.

Wat betreft de bijwerkingen is er onder meer aandacht voor de cardiovasculaire bijwerkingen van domperidon (tegen misselijkheid en braken), de maag-darmbloedingen van de nieuwe orale antistollingsmiddelen, het risico op trombo-embolie bij de anticonceptiva en met name dat van Diane-35, de cardiovasculaire bijwerkingen van middelen, zoals diclofenac, die vrij verkrijgbaar zijn bij de apotheek.

In de terugblik op de nieuwe in 2002 en 2003 geïntroduceerde geneesmiddelen kan worden vastgesteld dat de meeste pilwaarderingen aanvankelijk te positief waren en dat die naar beneden zijn bijgesteld. Enkele middelen hebben een rode kaart gekregen en één middel is uit de handel genomen. Dit onderstreept het aanbevolen beleid om een terughoudende attitude aan te nemen ten aanzien van het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen.

 

Met vriendelijke groet,

 

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur

Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548