Persbericht augustus 2015

4 september 2015

Geachte dames en heren,

Het augustusnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Er is allereerst aandacht voor de uitreiking van de CME-prijs van het Geneesmiddelenbulletin aan degene die de elektronische nascholingstoetsen in 2014 het best heeft gemaakt. Op 30 juni 2015 werd deze prijs voor het eerst uitgereikt en wel aan Mark Reinders, ziekenhuisapotheker in Heerlen. Thans zijn al ruim 10.000 elektronische nascholingstoetsen van het Geneesmiddelenbulletin gemaakt.

In de prikbordrubriek Nieuwe geneesmiddelen wordt umecledinium (Incruse®) besproken. Dit middel dat is bestemd voor de onderhoudsbehandeling van COPD wordt beschouwd als een middel zonder toegevoegde waarde aangezien slechts in twee gepubliceerde kortdurende onderzoeken werkzaamheid is aangetoond en wel alleen ten opzichte van placebo. Werkzaamheid en bijwerkingen op de langere termijn zijn niet onderzocht. Dit belet niet dat het middel wordt vergoed.

In de rubriek Nieuwe onderzoeken wordt aandacht besteed aan het IMPROVE-IT-onderzoek waarin de combinatie van ezetimib/simvastatine werd vergeleken met simvastatine. Dit langdurige en kostbare onderzoek met ruim 18.000 patiënten levert geen overtuigend bewijs dat de combinatie beter werkt dan simvastatine alleen. Aanpassing van richtlijnen is derhalve niet aan de orde.

In dezelfde rubriek wordt een onderzoek naar publicatiebias onder leiding van een ex-medewerker van de farmaceutische industrie besproken. Dit onderzoek wordt gekenmerkt door beginnersfouten en systematische fouten in de opzet en uitvoering en werpt geen nieuw licht op de bekende feiten over publicatiebias.

Als laatste wordt in deze rubriek een groot Nederlands onderzoek naar behandelstrategieën van longontsteking bij opname in een ziekenhuis besproken. De bekende en vertrouwde behandelstrategie bleek niet slechter dan andere strategieën wat betreft het overlijdenspercentage na 90 dagen.

In de rubriek Richtlijnen farmacotherapie worden twee standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap besproken: diepe veneuze trombose en acute binnenoorontsteking bij kinderen.

In de rubriek Promotionele activiteiten wordt aandacht besteed aan Tien mythen over de farmaceutische industrie die door de Deense internist en hoogleraar Peter Gøtzsche zijn opgesteld in zijn boek ’Deadly medicines and organised crime’. Geneesmiddelenonderzoek wordt verricht om de behandeling van patiënten te verbeteren, is mythe 7. Door de industrie gesponsord onderzoek met patiënten kent echter veel tekortkomingen waardoor men zich kan afvragen of het ethisch verantwoord is patiënten daaraan te laten deelnemen. Ook worden resultaten nogal eens niet gepubliceerd. Mythe7 zou beter kunnen worden omschreven als: Geneesmiddelenonderzoek wordt verricht om de omzet te verhogen en de winst te maximaliseren.

Ten slotte wordt in de rubriek Website van de maand de website www.xtluis.nl besproken. Nergens wordt vermeld dat het om reclame gaat en ook niet dat er andere behandelmogelijkheden beschikbaar zijn.

dr-frits-we-love-drugs
Met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548