Persbericht augustus 2014

13 september 2014

Geachte dames en heren,

Volgende week verschijnt het augustusnummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het hoofdartikel gaat over de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen. Er is sprake van een gegeneraliseerde angststoornis als buitensporige gevoelens van angst, betrekking hebbend op levensomstandigheden van de dagelijkse routine, langer dan zes maanden aanhouden en als dit gepaard gaat met sociale of beroepsmatige beperkingen. Deze angststoornis kenmerkt zich verder door aspecifieke psychische en somatische klachten. Er zijn geen objectieve onderzoeken, zoals een laboratoriumtest of een beeldvormend onderzoek, waarmee de diagnose kan worden gesteld. De behandeling berust in eerste instantie op voorlichting en controle, en bij onvoldoende resultaat komt psychotherapie op basis van cognitieve gedragstherapie in aanmerking. Bij onvoldoende effect hiervan kan een medicamenteuze behandeling worden overwogen. Het geneesmiddelenonderzoek bij gegeneraliseerde angststoornissen kenmerkt zich door kunstgrepen en andere methodologische tekortkomingen. De werkzaamheid van geneesmiddelen is zeer beperkt terwijl de bijwerkingen aanzienlijk kunnen zijn. Patiënten dienen hierover goed en volledig te worden geïnformeerd. Langdurig gebruik dient zoveel mogelijk te worden vermeden.

In de prikbordrubriek Let op! wordt beschreven dat methylfenidaat (Concerta®, Equasym®, Ritalin®), een amfetamine dat is geregistreerd voor de behandeling van ADHD en narcolepsie, trismus kan veroorzaken. Bij trismus is sprake van een samentrekking van de kauwspieren waardoor de patiënt wordt belemmerd om zijn of haar mond te openen. Trismus is ook beschreven bij het gebruik van dexamfetamine dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van ADHD.

In de rubriek Nieuwe onderzoeken wordt een onderzoek beschreven over het gebruik van antihypertensieve medicatie bij patiënten met diabetes mellitus en hypertensie. Aangetoond wordt dat ACE-remmers werkzamer zijn dan angiotensine II-antagonisten bij het verminderen van sterfte en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dit neemt niet weg dat de eerstekeuzebehandeling bij deze patiënten een klassiek diureticum is.

In dezelfde rubriek wordt aandacht besteed aan een onderzoek naar placebo-effecten bij migrainemedicatie. Toenemend positief gepresenteerde informatie op het etiket van de verpakking versterkt het pijnstillend effect bij migraineaanvallen van zowel een placebo als actieve medicatie. Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk een positief verwachtingspatroon is voor een goed therapeutisch resultaat bij pijnstillende medicatie.

Ten slotte is er in de rubriek Website van de maand aandacht voor de www.panthoten.nl. Op deze door de fabrikant gesponsorde website wordt Panthoten®, een middel met panthoteenzuur en levocarnithine, aanbevolen voor jongeren met acne. De aantrekkingskracht van het middel berust louter op geloof en niet op wetenschappelijk bewijs en kost jongeren circa € 40 per maand.

Met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur
Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548