Persbericht januari 2016

19 februari 2016

Geachte dames en heren,

Het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Ter gelegenheid van de vijftigste jaargang van het Geneesmiddelenbulletin wordt op donderdag 30 juni 2016 in Holiday Inn te Leiden een symposium met als titel ’Wetenschap bedrijven en zakendoen’ georganiseerd.

De laatste decennia heeft de overheid bewust aangestuurd op een groeiende samenwerking en integratie van bedrijfsleven en universiteiten. Deze samenwerking levert volgens velen economische voordelen op en zal ons in staat stellen de grote economische en maatschappelijke problemen die zich aandienen, te beheersen. De invloed van het bedrijfsleven en de relatie tussen bedrijfsleven en wetenschap is in toenemende mate onderwerp van discussie waarbij met name de vraag aan de orde is of deze relatie positieve dan wel negatieve gezondheidseffecten heeft opgeleverd. In de discussie spelen politieke, maatschappelijke, economische en wetenschappelijke elementen een rol. Deze discussie zal tijdens het symposium worden toegespitst op rationele farmacotherapie.

De New Yorkse hoogleraar Sociale epidemiologie Nicholas Freudenberg zal de invloed van het bedrijfsleven op de gezondheid bespreken. Naar aanleiding van zijn boek ’Lethal but legal’ zal hij de overeenkomsten tussen zes grote bedrijfstakken (voedingsmiddelenindustrie, tabaksindustrie, farmaceutische industrie, alcoholindustrie, auto-industrie en de wapenindustrie) bespreken. Deze bedrijven hebben een veel grotere invloed op de gezondheid van de hedendaagse mens dan de beslissingen van wetenschappers en beleidsmakers. Terwijl de collectieve invloed van deze bedrijven is toegenomen, hebben overheden steeds vaker een stap terug gedaan en beslissingen genomen waarvan de grote bedrijven profiteerden ten koste van de volksgezondheid. Het streven van bedrijven naar winstmaximalisatie wordt in verband gebracht met de toenemende lasten van chronische ziekten en aandoeningen en de groeiende kosten voor de gezondheidszorg.
Voorts komen in het ochtendprogramma aan de orde de ondernemende universiteit, medicalisering, geneesmiddelen als belangrijke doodsoorzaak, bias in geneesmiddelenonderzoek en bedreigingen voor de integriteit van wetenschap.
Het middagprogramma zal worden besteed aan de psychiatrie en psychofarmaca. De psychiatrie is het medische vakgebied bij uitstek waar een grote controverse heerst over het belang van de diagnostische classificaties, de medicamenteuze behandelingen en de betekenis en interpretatie van onderzoeksgegevens.

Voorts is er weer het Jaaroverzicht met aandacht voor nieuwe geneesmiddelen, ontwikkelingen en bijwerkingen uit 2015. En ten slotte de Terugblik op de nieuwe geneesmiddelen die 2005 zijn geïntroduceerd en in het Geneesmiddelenbulletin zijn besproken. Daarin wordt wederom vastgesteld dat van de meeste nieuwe geneesmiddelen het oordeel naar beneden moet worden bijgesteld.

dr-frits-we-love-drugsmet vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur
Redactie Geneesmiddelenbulletin
Domus Medica
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
tel. 030-2823153 of 030-2823360 (secretariaat)
Mob 06538 06548