Ge-Bu Nieuws

Anton Kerst gaat met pensioen.

Redactieteam

Anton Kerst

Anton Kerst (88 jaar, voorheen internist) heeft vanaf 1997 ruim 200 bijdragen aan allerlei Ge-Bu rubrieken geleverd. In 1999 heeft hij enkele maanden twee dagen per week op het toenmalige bureau als 'prikbordredacteur' gewerkt als opvolger van Wil Toenders, voorheen hoofdredacteur van het Ge-Bu. Anton’s laatste Ge-Bu bijdrage heeft als titel ‘Primaire preventie met een polypil: bescherming tegen myocardinfarct?’ Een diepe buiging voor Anton!

Lees bericht

Persbericht november 2018

 

Warme herinneringen aan Emiel van der Does

Emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde
Overleden 15 november 2018

Emiel van der Does nam rond 1980 de leiding van het Ge-Bu over van Tekke Huizinga, en gaf op zijn eigen warme en persoonlijke manier gestalte aan het Ge-Bu. 
Met plezier toog ik, samen met andere redactiecommissieleden, eens per maand naar eerst Leidschendam en later Utrecht om onder leiding van Emiel het volgende nummer van het Ge-Bu inhoud te geven.  
Bij de lunch altijd ee ...

Lees bericht

Persbericht juni 2017

Dr Dick Bijl, arts, epidemioloog, zal per 30 juni 2017 op eigen verzoek afscheid nemen als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin (www.geneesmiddelenbulletin.com). Het bestuur betreurt en respecteert zijn besluit.
Na oa als huisarts te hebben gepraktiseerd is hij in 1995 in dienst gekomen van het Geneesmiddelenbulletin, eerst als redacteur, vanaf 2005 als hoofdredacteur. Hij heeft op bijzondere wijze bijgedragen aan de continuering van de kwaliteit en de vergroting van de bekendheid v ...

Lees bericht

Persbericht oktober 2016

Gebu-app en Nieuwsbrief beschikbaar, einde papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin?

Utrecht 7 november 2016

De papieren edities van het oktober-, november- en decembernummer van het Geneesmiddelenbulletin zullen niet worden meegestuurd met Medisch Contact en Pharmaceutisch Weekblad. De maandelijkse uitgave zal uiteraard, zoals gebruikelijk, wel op de website worden gepubliceerd. De achtergrond hiervan is dat de kosten van de verhoging van de oplage van het bulletin, nu alle medisch- ...

Lees bericht

Persbericht augstus 2016

Utrecht, 1 september 2016

Geachte dames en heren,

Het augustusnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal deze week in druk en volgende week op de website verschijnen.

Het onderwerp van het hoofdartikel is Antiseptische wondbedekkers bij complexe wonden. Wondgenezing is een complex proces dat onderhevig is aan vele patiëntgerelateerde, wondgerelateerde en zorggerelateerde factoren. Hoewel de relatie tussen de aanwezigheid van bacteriën en een vertraagde wondgenezing tot op heden nog niet go ...

Lees bericht

Persbericht juli 2016

Utrecht 14 juli 2016,

Geachte dames en heren,

Het julinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal 4 augustus in druk en op de website verschijnen.

In het hoofdartikel Doping, een stand van zaken wordt een overzicht gegeven over doping. In een jaar waarin de zomer wordt beheerst door sportevenementen, zoals de Tour de France en de Olympische Spelen, is de kans groot dat op de sportpagina’s van de diverse dagbladen ook veel aandacht zal worden besteed aan doping en dopinggevallen.
De dopingli ...

Lees bericht

Persbericht april 2016

Geachte dames en heren,

Het aprilnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

In dit nummer wordt aandacht besteed aan het symposium van het Geneesmiddelenbulletin. Het programma is vastgesteld en de sprekers zijn bekend.

Het hoofdartikel gaat over de nieuwe orale antistollingsmiddelen. Sinds enkele jaren zijn er een aantal nieuwe orale antistollingsmiddelen in de handel gebracht: dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lix ...

Lees bericht

Persbericht maart 2016

Geachte dames en heren,

Het maartnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Er is allereerst aandacht voor het Symposium van het Geneesmiddelenbulletin op 30 juni in Leiden. In het ochtendprogramma staat de relatie tussen bedrijfsleven en wetenschapsbeoefening centraal. Deze relatie zal gaandeweg de ochtend worden toegespitst op rationele farmacotherapie. Het middagprogramma staat in het teken van de psychiatrie en psychofarmaca. Geïnte ...

Lees bericht

Persbericht februari 2016

Geachte dames en heren,

Het februarinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over de behandeling van chronisch obstructieve longziekte (COPD) met combinatiepreparaten van luchtwegverwijders. In de laatste vijf jaar is een aantal nieuwe luchtwegverwijders voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) op de markt gekomen: aclidinium, glycopyrronium en umeclidinium, en indacaterol en olodaterol ( ...

Lees bericht

Persbericht januari 2016

Geachte dames en heren,

Het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Ter gelegenheid van de vijftigste jaargang van het Geneesmiddelenbulletin wordt op donderdag 30 juni 2016 in Holiday Inn te Leiden een symposium met als titel ’Wetenschap bedrijven en zakendoen’ georganiseerd.

De laatste decennia heeft de overheid bewust aangestuurd op een groeiende samenwerking en integratie van bedrijfsleven en universiteiten. Deze samenwer ...

Lees bericht

Persbericht november 2015

Utrecht 26 november 2015

Geachte dames en heren,

Het novembernummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over sponsorship-bias in klinisch onderzoek. Met bias wordt bedoeld dat de resultaten van onderzoeken worden vertekend door bepaalde factoren, in dit geval de sponsor. Het overgrote deel van de onderzoeken naar geneesmiddelen wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie. Hierbij treedt een belangenconflic ...

Lees bericht

Persbericht augustus 2015

Geachte dames en heren,

Het augustusnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Er is allereerst aandacht voor de uitreiking van de CME-prijs van het Geneesmiddelenbulletin aan degene die de elektronische nascholingstoetsen in 2014 het best heeft gemaakt. Op 30 juni 2015 werd deze prijs voor het eerst uitgereikt en wel aan Mark Reinders, ziekenhuisapotheker in Heerlen. Thans zijn al ruim 10.000 elektronische nascholingstoetsen van het Ge ...

Lees bericht

Persbericht juli 2015

Geachte dames en heren,

Het julinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengerelateerde cariës en erosie. Slechte voedingsgewoonten, zoals de frequente inname van suikerhoudende en zure dranken, en een inadequate mondhygiëne zijn belangrijke oorzaken voor het ontstaan van cariës en tanderosies. Geneesmiddelen kunnen indirect hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door bepaalde hulpstoffen in dranken en ...

Lees bericht

Persbericht juni 2015

Geachte dames en heren,

Het juninummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcide. De meeste suïcidepogingen komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis of depressieve klachten. Geneesmiddelen kunnen een rol spelen in het ontstaan of verergeren van dergelijke aandoeningen. Een probleem bij de interpretatie van de gegevens zi ...

Lees bericht

Persbericht mei 2015

Geachte dames en heren,

Het meinummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid. Duizeligheid is een frequent gemelde klacht in de huisartsenpraktijk die het gevolg kan zijn van diverse lichamelijke en psychische aandoeningen. Draaiduizeligheid is een vorm waarbij patiënten last hebben van een draaiend of slingerend gevoel. De oorzaak van draaiduizeligheid is gelegen in e ...

Lees bericht

Persbericht april 2015

Geachte dames en heren,

Het aprilnummer van het Geneesmiddelenbulletin zal de volgende week in druk en op de website verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over de toediening van zuurstof in acute medische situaties. Zuurstof is ruim acht jaar geleden als geneesmiddel geregistreerd voor de behandeling van clusterhoofdpijn en voor de profylaxe en behandeling van acute en chronische hypoxie (zuurstoftekort). In de praktijk wordt medicinale zuurstof toegepast bij verschillende acute levensbedreig ...

Lees bericht

Persbericht maart 2015

Geachte dames en heren,

Het maartnummer van het Geneesmiddelenbulletin wordt op de website geplaatst en zal de volgende week in druk verschijnen.

Het hoofdartikel gaat over het non-inferioriteitsonderzoek. Dit type onderzoek wordt in toenemende mate gebruikt om te laten zien dat een geneesmiddel niet slechter is dan een al bestaand geneesmiddel. Dit onderzoek zou met name kunnen worden gebruikt als een middel eenzelfde werkzaamheid heeft maar mogelijk minder bijwerkingen heeft of als het g ...

Lees bericht

Persbericht februari 2015

Geachte dames en heren,

Het februarinummer van het Geneesmiddelenbulletin wordt op de website geplaatst en zal de volgende week in druk verschijnen.

In navolging van zijn zusterbladen zal het Geneesmiddelenbulletin, met instemming van het ministerie van VWS, zijn activiteiten uitbreiden en aandacht besteden aan medische hulpmiddelen, zowel in hoofdartikelen als in prikbordartikelen.
Het hoofdartikel gaat over medische hulpmiddelen en wel de wetenschappelijke onderbouwde toepassing van prim ...

Lees bericht

Persbericht januari 2015

Geachte dames en heren,

 

Volgende week verschijnt het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het nummer opent met een bericht over de Koninklijke Onderscheiding die de secretaris van het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin, professor Frans Helmerhorst, kreeg uitgereikt. De rede die hij uitsprak, was een hartstochtelijk pleidooi voor de ’Evidence Based Medicine’, de op wetenschappelijk bewijs gebaseerde gezondheidszorg.

Het januarinummer bestaa ...

Lees bericht

Persbericht december 2014

Geachte dames en heren,

Het decembernummer van het Geneesmiddelenbulletin verschijnt deze week in druk en op de website.

Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelengeïnduceerde corneabeschadigingen. De cornea ofwel het hoornvlies bevindt zich aan de voorzijde van het oog en is een belangrijk onderdeel van het optische systeem van het oog. Beschadigingen aan de cornea kunnen ontstaan door infecties, traumata, contactlenzen en bijtende stoffen, maar ook door geneesmiddelen. Klachten die voorko ...

Lees bericht

Persbericht november 2014

Geachte dames en heren,

In het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin (Gebu 2014; 48: 107-109) is bericht over de enquête, het evaluatieonderzoek en de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de visie op de farmacotherapeutische informatievoorziening. Nader overleg op het departement over deze documenten heeft geleid tot meer duidelijkheid, waarvan wij u graag op de hoogte brengen.
Het Geneesmiddelenbulletin verkeerde in de veronderstelling dat er opnieu ...

Lees bericht

Persbericht oktober 2014

Onafhankelijkheid Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding

Geachte dames en heren,

Het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin is thans in druk en op de website verschenen.
Het nummer begint met een redactioneel commentaar op de recente ontwikkelingen rondom de onafhankelijkheid van het Geneesmiddelenbulletin.
Eerst worden de resultaten van een enquête besproken die door het Geneesmiddelenbulletin bij zijn lezers heeft verricht. De resultaten tonen dat het bulletin goed wordt gewaa ...

Lees bericht

Persbericht september 2014

Geachte dames en heren,

Het septembernummer van het Geneesmiddelenbulletin is in druk verschenen en op de website geplaatst.

Het hoofdartikel gaat over de behandeling van acne vulgaris ofwel jeugdpuistjes. Deze aandoening komt vooral bij adolescenten en jongvolwassenen voor. Er is bij acne sprake van een ontsteking in de talgklierfollikels. Acne kenmerkt zich vooral door comedonen (mee-eters) en pukkels en puisten. Bij de aandoening spelen onder meer de verhoogde talgklierproductie onder i ...

Lees bericht

Persbericht augustus 2014

Geachte dames en heren,

Volgende week verschijnt het augustusnummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het hoofdartikel gaat over de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen. Er is sprake van een gegeneraliseerde angststoornis als buitensporige gevoelens van angst, betrekking hebbend op levensomstandigheden van de dagelijkse routine, langer dan zes maanden aanhouden en als dit gepaard gaat met sociale of beroepsmatige beperkingen. Deze angststoor ...

Lees bericht

Persbericht juli 2014

Geachte dames en heren,

Deze week verschijnt het julinummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het hoofdartikel gaat over Keuze en interpretatie van uitkomstmaten in gerandomiseerd onderzoek.
Voor de interpretatie van de resultaten van direct vergelijkend onderzoek naar de werkzaamheid en/of bijwerkingen van een interventie, bijvoorbeeld met geneesmiddelen, is het van belang welke uitkomstmaten de onderzoekers hebben gekozen. De keuze van die uitkomstmaat bepaalt onde ...

Lees bericht

Perbericht juni 2014

Geachte dames en heren,

 

Deze week verschijnt het juninummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

In het redactionele commentaar wordt ingegaan op het lopende evaluatieonderzoek naar onder meer het Geneesmiddelenbulletin. De enquête die het bulletin uitvoert onder zijn lezers heeft een goede respons gekregen. Inmiddels hebben bijna 1.600 lezers van het bulletin hun mening gegeven, via de website of middels de papieren versie. De resultaten komen overeen met eerdere en ...

Lees bericht

Persbericht mei 2014

Onafhankelijkheid (en bestaansrecht) Geneesmiddelenbulletin (weer) in het geding?

Geachte dames en heren,

In het julinummer 2009 van het Geneesmiddelenbulletin hebben wij bericht dat er bij de overheid, ook toen al niet voor de eerste keer, een beleidsvoornemen lag dat zou leiden tot een aanzienlijke beperking van de onafhankelijkheid en doelstellingen van het Geneesmiddelenbulletin. Dat voornemen is door de politiek tegengehouden. Vervolgens heeft het kabinet in 2011 het bestaansrecht  va ...

Lees bericht

Persbericht april 2014

Geachte dames en heren,

Deze week verschijnt het aprilnummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelen die perifere neuropathie kunnen veroorzaken.  Het gaat om perifere zenuwen, dus zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel van hersenen en het ruggenmerg. Deze zenuwen hebben functies met betrekking tot het voelen, bewegen of reflexen. Stoornissen van deze zenuwen geven klachten, zoals tintelingen, gevoelsvermindering, krampen, pijn, ...

Lees bericht

Persbericht maart 2014

Geachte dames en heren,

Deze week verschijnt het maartnummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het hoofdartikel gaat over geneesmiddelen die QT-intervalverlenging kunnen veroorzaken. Het QT-interval is de tijdsduur op het elektrocardiogram die de elektrische ontlading (actiepotentiaal) van het hart weergeeft. Een verlengd QT-interval kan aanleiding geven tot bepaalde hartritmestoornissen die ’torsade de pointes’ worden genoemd. Deze verdwijnen meestal vanzelf, maar k ...

Lees bericht

Persbericht februari 2014

Geachte dames en heren,

Deze week verschijnt het februarinummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website.

Het hoofdartikel is het laatste deel in een serie van vier artikelen over de behandeling van prostaatcarcinoom. Hier wordt de behandeling besproken van castratieresistent gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Er is sprake van castratieresistent prostaatcarcinoom als ondanks chemische of chirurgische castratie (waarmee de testosteronproductie wordt stilgelegd), sprake is van ...

Lees bericht

Persbericht januari 2014

Geachte dames en heren,

Deze week verschijnt het januarinummer van het Geneesmiddelenbulletin in druk en op de website. Het nummer bevat twee overzichtsartikelen, het Jaaroverzicht 2013 en de Terugblik 2002 en 2003, en een redactioneel.

In het redactioneel wordt nader ingegaan op het feit dat de elektronische nascholing die het Geneesmiddelenbulletin in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde voor artikelen uit het bulletin heeft ontwikkeld, eeninstellingsaccreditatie ...

Lees bericht