Doe mee aan ons onderzoek!

Onderzoek onder onze lezers

Op welke manier wilt u onafhankelijk en objectief informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ontvangen?

Help het geneesmiddelen-bulletin beter worden

In een onderzoek onder onze (potentiële) gebruikers willen we graag verbeterpunten ophalen voor onze communicatie-instrumenten, zodat we u nog beter kunnen bedienen. Bent u praktiserend arts (huisarts, specialist), verloskundige, nurse practitioner, physician assistant of apotheker, werkzaam in ziekenhuis of vrij gevestigd? Dan kunt u ons helpen door een aantal vragen te beantwoorden. Het kost u ongeveer 10 minuten en geeft ons de juiste handvatten om onze service te verbeteren.

Over het Geneesmiddelenbulletin

Het al meer dan 50 jaar bestaande Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) schrijft op objectieve en onafhankelijke wijze over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken en over medische hulpmiddelen aan allen die deze inkopen, toepassen en gebruiken. Dat kunnen we doen dankzij de subsidie van het ministerie van VWS. Op die manier bevorderen we het rationeel therapeutisch gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, gebaseerd op de principes van Evidence Based Medicine. Een belangrijke taak dus. Met dit onderzoek willen we zorgdragen dat we onze informatievoorziening zo effectief mogelijk verzorgen. Helpt u mee?

 

Doe mee aan ons onderzoek! klik hier