Medische hulpmiddelen

Artikelen over 'Medische hulpmiddelen'

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Suppletie omega-3-vetzuren geen cardiovasculair nut

Omega-3-vetzuren, in vis of als voedingssupplement of in het lichaam aangemaakt via het plantaardige alfa-linoleenzuur, hebben altijd een positieve status gehad bij het voorkomen van hartvaatziekten. Dit was voornamelijk gebaseerd op basis van be ...

In het kort Lees artikel


Foamverband bij chronische complexe wonden

Chronische wonden bij open benen (veneuze beenulcera), doorliggen (decubitus) en suikerziekte (diabetische voetulcera) komen zeer veel voor. De behandeling ervan is complex, intensief en gaat met hoge zorgkosten gepaard. Behandelrichtlijnen hierv ...

In het kort Lees artikel


Meshes bij kleine navelbreuken

Het Ge-Bu besteedt toenemend aandacht aan medische hulpmiddelen. Een voorbeeld is de bespreking van een onderzoek naar meshes (kunststof netvormig matje, chirurgisch toegepast ter versteviging van weefsel) bij de chirurgische behandeling van klei ...

In het kort Lees artikel


De operatierobot voor laparoscopische operaties

Chirurgen voeren steeds vaker laparoscopische operaties uit met robots, niet wetend of deze manier van werken gelijkwaardig of superieur is aan de conventionele. Beperkt onderzoek laat slechts gelijkwaardigheid zien, echter met langere operatieti ...

In het kort Lees artikel


Meshes bij littekenbreuken

Meshes zijn implanteerbare netvormige matjes van kunststofmateriaal ter versteviging van de buikwand. Ze worden geadviseerd om littekenbreuken te voorkomen na mediane onderbuikoperaties. Recent werd het eerste bewijs van effectiviteit gevonden in ...

In het kort Lees artikel


Bekkenbodemmeshes bij de transvaginale behandeling van een prolaps

In Gebu 2013; 47: 63-69 is voor het eerst aandacht besteed aan medische hulpmiddelen en sindsdien worden met enige regelmaat de ontwikkelingen en veiligheidsproblemen van deze hulpmiddelen besproken. Transvaginale bekkenbodemmeshes (ofwel via de ...

Lees artikel


Inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD

Astma bronchiale en chronische obstructieve longziekte (COPD) zijn beide chronische longaandoeningen. Astma wordt gekenmerkt door aanvalsgewijze  luchtwegobstructie door allergische en niet-allergische prikkels,1 bij COPD bestaat een niet volledi ...

Lees artikel


Veiligheidsaspecten van medische hulpmiddelen in de EU en de VS

Achtergrond. Medische hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnostiek en de behandeling van ziekten, maar zijn geen geneesmiddelen (Gebu 2013; 47: 63-69). In de Europese Unie (EU) worden vier klassen onderscheiden: klasse I ...

Lees artikel


Sterilisatie met EssureĀ®

Middel en registratie. Bij de hysteroscopische sterilisatieprocedure wordt een flexibel implantaat, Essure®, een ’veertje’ bestaande uit een legering van nikkel en titanium met een omhulsel van polyethyleentereftalaat, zonder narcose via de cervi ...

Lees artikel


Een gerandomiseerd onderzoek naar totale knieprothesen

Achtergrond. In Nederland werden in 2013 26.000 primaire heupprothesen en 22.000 primaire totale knieprothesen geplaatst.1 De verwachting is dat het aantal totale knievervangingen zal toenemen met de toename van de gemiddelde leeftijd van de bevo ...

Lees artikel


Zijn ftalaten bij medische toepassingen schadelijk?

Achtergrond. Ftalaten behoren evenals bisphenol A (Gebu 2015; 49: 82-84) tot de groep ’endocrine disrupting chemicals’ (EDC’s). Ftalaten zijn esters van ftaalzuur en diverse alcoholen. De meest gebruikte is bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP). Ftalat ...

Lees artikel


Is de toevoeging van bisfenol A aan injectienaalden voor infusie en transfusie schadelijk?

NIEUWE RUBRIEK.
Vanaf 2015 zal het Geneesmiddelenbulletin met instemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandacht besteden aan Medische hulpmiddelen.

Achtergrond. Tot halverwege de jaren tachtig was veel materiaal voor ...

Lees artikel


Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen, zoals verbandmiddelen, pacemakers, pessaria, kunstheupen, tandheelkundige vulmaterialen en implantaten, chirurgische instrumenten en dialyseapparatuur, zijn producten die worden gebruikt voor medische doeleinden.1 2 In verg ...

Lees artikel