Jaargang 2018 (52)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Meshes bij kleine navelbreuken

Het Ge-Bu besteedt toenemend aandacht aan medische hulpmiddelen. Een voorbeeld is de bespreking van een onderzoek naar meshes (kunststof netvormig matje, chirurgisch toegepast ter versteviging van weefsel) bij de chirurgische behandeling van klei ...

In het kort Lees artikel


Exenatide en cardiovasculaire risico’s

Net als van vele andere geneesmiddelen toegepast bij diabetes type 2 was van exenatide (twee maal daags subcutaan toegediend in combinatie met andere bloedsuikerverlagende middelen) niet bekend welke resultaten het gaf op klinisch relevante cardi ...

In het kort Lees artikel


Eindresultaten registratieonderzoek idarucizumab

Het Ge-Bu schrijft kritisch over de nieuwe directwerkende orale antistollingsmiddelen (DOAC’s). Naast overschat bewijs voor werkzaamheid ten opzichte van vitamine-K-antagonisten geeft ook het ontbreken van een antidotum daar aanleiding toe. Alléé ...

In het kort Lees artikel


NHG-Standaard ‘Artritis’

Eind 2017 verscheen een update van de NHG-Standaard ‘Artritis’ met adviezen voor de Nederlandse huisarts over diagnostiek, behandeling en verwijsbeleid bij verschillende vormen van artritis. De meeste aandacht gaat uit naar jicht als meest voorko ...

In het kort Lees artikel


Belangenverstrengeling

Er is meer bewijs gekomen over het eerder in het Ge-Bu besproken feit dat resultaten van geneesmiddelenonderzoek in wetenschappelijke artikelen vaker gunstiger uitvallen als auteurs belangenverstrengeling melden met de farmaceutische industrie. A ...

In het kort Lees artikel