Jaargang 2017 (51)

Uitgave nr. 2

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Antipsychotica bij de behandeling van delier in de palliatieve fase?

Achtergrond. Volgens de vijfde editie van de ’Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5) is een delier een stoornis in het bewustzijn (verminderd besef van de omgeving) en de aandacht (verminderd vermogen om deze te sturen, te ...

Lees artikel


Belangenconflicten bij patiëntenorganisaties: stand van zaken in de VS

Achtergrond. Patiëntenorganisaties beogen een bepaalde ziekte of beperking te bestrijden of de gezondheid en het welzijn van een bepaalde patiëntenpopulatie te verbeteren. Ze lobbyen actief in de politiek en spelen een rol in het vormgeven van de ...

Lees artikel


Propranolol

Alle prikbordartikelen worden gepubliceerd onder mede­verantwoorde­lijkheid van de redactiecommissie. In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht of als er sprake is van een uitbreiding van de indicati ...

Lees artikel


Placebo's en placebo-effecten - II

Dit artikel is het resultaat van wetenschappelijke stages die mw J. Zaal in het kader van haar opleiding tot arts en mw L. Bogaard in het kader van haar opleiding tot apotheker hebben gevolgd op het redactiebureau van het Geneesmiddelenbulletin. ...

Lees artikel