Jaargang 2016 (50)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


www.botcomplicaties.nl

De website www.botcomplicaties.nl van fabrikant Amgen geeft op de hoofdpagina een overzicht van vier soorten botcomplicaties bij patiënten met kanker: complicaties door bestraling, door fracturen op de plaats van een metastase, door chirurgische ...

Lees artikel


Noscapine en angio-oedeem

Achtergrond. Noscapine (merkloos, Bisolnex®, Fluitussin®, Noscapect®, Noscasan®, Natterman®) is een 'over the counter' (OTC)-geneesmiddel ofwel een zelfzorgmiddel dat is geregistreerd voor de behandeling van niet-productieve hoest. Het is verkrij ...

Lees artikel


Werkzaamheid en veiligheid van flibanserine bij de behandeling van vrouwen met 'hypoactive sexual desire disorder', een meta-analyse

Achtergrond. In augustus 2015 is flibanserine goedgekeurd door de Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) voor premenopauzale vrouwen met 'hypoactive sexual desire disorder' (HSDD). HSDD is in de vierde editie van de ...

Lees artikel


Uitstel van het voorschrijven van antibiotica: een zinvolle strategie?

Achtergrond. Acute luchtweginfecties, zoals rinitis, faryngitis en bronchitis, zijn een veel voorkomende reden voor patiënten om hun huisarts te raadplegen. De meeste van deze infecties zijn viraal, maar ook bij een bacteriële verwekker is deze d ...

Lees artikel


Mogelijke gevolgen van off-labelgeneesmiddelengebruik

Achtergrond. Bij de registratie van een geneesmiddel heeft een afweging plaatsgevonden van de balans tussen het therapeutisch effect en de bijwerkingen voor een bepaalde patiëntenpopulatie bij de desbetreffende indicatie (Gebu 2000; 34: 139-147). ...

Lees artikel


Ibuprofen versus fosfomycine bij vrouwen met ongecompliceerde urineweginfecties

Achtergrond. Het probleem van antibioticaresistentie is omvangrijk en vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Door de landelijke campagne 'Antibiotica zijn geen antigriep' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden mens ...

Lees artikel


Methylfenidaat voor 'ADHD' bij volwassenen: placebo of nocebo?

Thans, in het voorjaar van 2016, ruim anderhalf jaar na de publicatie van het prikbordartikel over methylfenidaat bij volwassenen, wordt methylfenidaat in toenemende mate voorgeschreven aan volwassenen met 'ADHD'. Voor deze indicatie heeft de reg ...

Lees artikel