Jaargang 2016 (50)

Uitgave nr. 11

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


www.geneesmiddelenbijlever­cirrose.nl

Onlangs is tijdens het jubileumcongres van de ’Nederlandse Leverpatiënten Vereniging’ de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl van ’Stichting Health Base’ geïntroduceerd.1 De website bevat een deel voor patiënten en een deel voor zorgverle ...

Lees artikel


Statinen en diplopie

Zeven vrouwen, negen mannen en nog één persoon (geslacht niet gerapporteerd) ondervonden klachten van binoculair dubbelzien. De leeftijden liepen uiteen van 45 tot 79 jaar, de meesten waren ouder dan 60 jaar. De betrokken statinen waren atorvasta ...

Lees artikel


Leve het geneesmiddel! Over de verdiensten van de farmaceutische industrie

Op de dag waarop de branchevoorzitter van Nefarma minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een document overhandigde waarin op de maatschappelijke verdiensten van geneesmiddelenfabrikanten werd gewezen, kwam ook het boek ’Leve het ...

Lees artikel


Veiligheidsaspecten van medische hulpmiddelen in de EU en de VS

Achtergrond. Medische hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnostiek en de behandeling van ziekten, maar zijn geen geneesmiddelen (Gebu 2013; 47: 63-69). In de Europese Unie (EU) worden vier klassen onderscheiden: klasse I ...

Lees artikel


NHG-Standaard ’Incontinentie voor urine bij vrouwen’

In de herziene standaard ’Incontinentie voor urine bij vrouwen’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassen vrouwen met klachten van stressincontinentie, urgency-incontinentie ...

Lees artikel


Suïcidaliteit en geweld bij antidepressiva: een meta-analyse van onderzoek bij gezonde vrijwilligers

Achtergrond. Er zijn twijfels over de kwaliteit van de rapportage van bijwerkingen in gerandomiseerd geneesmiddelenonderzoek. Dit geldt met name voor psychofarmaca en in het bijzonder antidepressiva.1 Belangrijke bijwerkingen van selectieve serot ...

Lees artikel


Protonpompremmers zijn geen 'beschermers', het zijn geneesmiddelen

Een 82-jarige man gebruikt sinds enkele jaren omeprazol 20 mg dd wegens dyspeptische klachten door gastro-oesofageale reflux. Dit voorjaar ontstaat plotseling een dubbelzijdige pneumonie die niet reageert op amoxicilline (merkloos). Uitgelokt doo ...

Lees artikel


Foliumzuurgebruik rondom de zwangerschap en prevalentie neuralebuisdefecten in Europa

Achtergrond. Anencefalie en spina bifida zijn aangeboren afwijkingen die behoren tot de neuralebuisdefecten. In Noord-Nederland was in de periode 1981-2014 het totale aantal levend geboren kinderen met een neuralebuisdefect 274 (gem. 8 per jaar), ...

Lees artikel


Prijsuitreiking elektronische nascholing

Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan artsen en apothekers. Onder de noemer Continue Medische Educatie (CME) worden bij een hoofdartikel tien toetsvragen gesteld ( ...

Lees artikel