Jaargang 2016 (50)

Uitgave nr. 1

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Wat heeft 2015 ons gebracht?

In dit artikel worden per orgaansysteem of tractus de, naar het oordeel van de redactiecommissie, belangrijkste nieuwe geneesmiddelen en ontwikkelingen in de farmacotherapie in 2015 besproken, voor zover deze nog niet zijn gepubliceerd in het Gen ...

Lees artikel


Terugblik Nieuwe geneesmiddelen 2005 en nieuwe pilwaarderingen

In de prikbordrubriek ’Nieuwe geneesmiddelen’ worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Bij de introductie van een geneesmiddel is nog relatief weinig bekend over de werkzaamheid en bijwerkingen en is een plaatsbep ...

Lees artikel


Symposium Geneesmiddelenbulletin 30 juni 2016 in Leiden

Het Geneesmiddelenbulletin is in Nederland het enige medisch-farmaceutische tijdschrift dat volledig onafhankelijke informatie over geneesmiddelen verstrekt en daarbij losstaat van de overheid en de farmaceutische industrie. In 2016 wordt de 50e ...

Lees artikel