Jaargang 2015 (49)

Uitgave nr. 8

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


www.xtluis.nl

Hoofdluis is een jeukende infectieziekte die ouders veel kopzorgen kan bezorgen. Het is een vervelende maar onschuldige aandoening. Het imago van de hoofdluis is echter slecht en het is logisch dat ouders zo snel en grondig mogelijk van het probl ...

Lees artikel


Tien mythen over de farmaceutische industrie - Mythe 7

In Gebu 2014; 48: 142-143 is aandacht besteed aan het boek ’Deadly medicines and organised crime’ van de Deense internist en hoogleraar Peter Gøtzsche.1 In één van de laatste hoofdstukken bespreekt de auteur de mythen die de industrie zo vaak her ...

Lees artikel


NHG-Standaard ’Otitis media acuta bij kinderen’

In de standaard ’Otitis media acuta bij kinderen’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van otitis media acuta bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar.1 Otitis media acuta bij volwas ...

Lees artikel


NHG-Standaard ’Diepe veneuze trombose en longembolie’

In de eerste herziening van de standaard ’Diepe veneuze trombose en longembolie’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie. Ook tr ...

Lees artikel


Welke behandelstrategie bij een pneumonie direct bij opname in een ziekenhuis?

Achtergrond. Voor de empirische behandeling van een thuis opgelopen matig-ernstige pneumonie (community-acquired pneumonia (CAP)), direct bij een opname in een ziekenhuis en een niet-intensive-careafdeling, wordt in de Nederlandse richtlijn geadv ...

Lees artikel


Publicatiebias onderzocht door ex-medewerker van de farmaceutische industrie

Achtergrond. Systematische literatuuroverzichten of meta-analysen van gerandomiseerde onderzoeken zijn van groot belang voor de gezondheidszorg en vooral ook voor het maken van richtlijnen. De resultaten kunnen echter zijn vertekend ofwel er kan ...

Lees artikel


Ezetimib toegevoegd aan simvastatine na acuut coronair syndroom: na diverse aanpassingen zeer mager resultaat

Achtergrond. Ezetimib (Ezetrol®) is in 2003 geregistreerd voor de medicamenteuze behandeling van hyperlipidemie, onder meer in combinatie met een statine (Gebu 2004; 38: 12-13). Van de combinatie ezetimib en simvastatine (merkloos, Zocor®, en als ...

Lees artikel


Umeclidinium

In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief weinig bekend is over de w ...

Lees artikel


Prijsuitreiking elektronische nascholing

Dit artikel is onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie tot stand gekomen. Het Geneesmiddelenbulletin is in januari 2013 begonnen met een nieuwe activiteit, namelijk het aanbieden van onafhankelijke elektronische nascholing aan ar ...

Lees artikel