Jaargang 2015 (49)

Uitgave nr. 6

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Website van de maand: www.methylphenidate-guide.eu/nl

Een deel van de producenten van methylfenidaat (merkloos, Concerta®, Equasym®, Medikinet®, Ritalin®) stuurde op 9 maart 2015 een brief aan voorschrijvers om aandacht te vragen voor een website met informatie.1 Volgens deze brief bevat de website ...

Lees artikel


Redacteur Geneesmiddelenbulletin

Stichting Geneesmiddelenbulletin Het Geneesmiddelenbulletin schrijft al ruim 40 jaar op kritische en onafhankelijke wijze over actuele thema's in de farmacotherapie (oplage ca. 58.000 exemplaren). De primaire doelgroep van het blad zijn allen di ...

Lees artikel


Tien mythen over de farmaceutische industrie: Mythe 5

In Gebu 2014; 48: 142-143 is aandacht besteed aan het boek ’Deadly medicines and organised crime’ van de Deense internist en hoogleraar Peter Gøtzsche.1 In één van de laatste hoofdstukken bespreekt de auteur de mythen die de industrie zo vaak hee ...

Lees artikel


Vortioxetine

Nieuwe geneesmiddelen In deze rubriek worden geneesmiddelen besproken kort nadat ze in de handel zijn gebracht of als er sprake is van een uitbreiding van de indicatie. De plaatsbepaling kan meestal slechts voorlopig zijn, omdat nog relatief wei ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde depressie en suïcidaliteit*

De meeste suïcidepogingen en suïciden komen voor in het kader van een psychiatrische aandoening, zoals een depressieve stoornis. In Nederland overleden in 2013 meer dan 1.800 personen door een suïcide, ruim drie maal meer dan het aantal slachtoff ...

Lees artikel