Jaargang 2015 (49)

Uitgave nr. 5

Bulletin per e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor de mailing


Oseltamivir voor influenza bij volwassenen: werpt een door de industrie gesponsorde nieuwe meta-analyse een ander licht op dezelfde feiten?

Achtergrond. Oseltamivir (Tamiflu®) is in 2002 geregistreerd voor de behandeling en preventie van influenza bij volwassenen en kinderen vanaf één jaar.1 Sinds 2005 is het middel vrijwel onafgebroken in de belangstelling van wetenschappelijke tijd ...

Lees artikel


Hormonale suppletietherapie en ovariumcarcinoom

Achtergrond. Langdurig gebruik van hormonale suppletietherapie (HST) in de postmenopauze geeft een toename van cardiovasculaire incidenten en diverse kankersoorten. Eerst waren er alleen aanwijzingen uit observationeel onderzoek, maar het bewijs ...

Lees artikel


Agomelatine en bijwerkingen

Achtergrond. Het antidepressivum agomelatine (Valdoxan®) is in 2010 geregistreerd voor de behandeling van depressieve episoden bij volwassenen.(Gebu 2010; 44: 42-44). Bij de marktintroductie werd bij de bespreking van dit nieuwe geneesmiddel in h ...

Lees artikel


Website van de maand: www.excedrin.nl

’Een migraine is meer dan een stevige hoofdpijn, kijk hier hoe je er grip op krijgt’, kopt de website van Excedrin® (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) van Novartis Consumer Health. De homepage introduceert meteen Excedrin, ’Nieuw in de st ...

Lees artikel


Geneesmiddelengeïnduceerde draaiduizeligheid

In Gebu 2003; 37: 77-81 is voor de laatste maal in een hoofdartikel aandacht besteed aan duizeligheid en geneesmiddelen bij ouderen. Toen is specifiek de relatie tussen duizeligheid en vallen aan de orde gekomen. Duizeligheid is één van de meest ...

Lees artikel


Gouden Pil en eervolle onderscheidingen van La Revue Prescrire

Ons Franse zusterblad La Revue Prescrire heeft in 1981 een prijs in het leven geroepen voor geneesmiddelen die een belangrijke therapeutische doorbraak betekenen voor aandoeningen waar voorheen geen behandeling voor beschikbaar was. Sinds 1981 is ...

Lees artikel


Tien mythen over de farmaceutische industrie: Mythe 4

In Gebu 2014; 48: 142-143 is aandacht besteed aan het boek ’Deadly medicines and organised crime’ van de Deense internist en hoogleraar Peter Gøtzsche.1 In één van de laatste hoofdstukken bespreekt de auteur de mythen die de industrie zo vaak hee ...

Lees artikel